Met het invullen van dit formulier verklaart u alleen volgens het Verenigingsfokregelement (VFR) van de Nederlandse Boxer Club (NBC) te fokken.

Alleen fokkers die voldoen aan het VFR krijgen een vermelding op de website van de NBC. Bij het fokken van een nest dat niet voldoet vindt verwijdering van de website plaats. Bij herhaalde keren volgen er sancties, welke staan vermeld in het VFR.

Vermelding kennelnaam op website

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld

Verplicht veld


Verplicht veld

Verplicht veld.

Met het insturen van dit formulier bevestigt u te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor plaatsing op de website