Vermelding kennelnaam op website

Vooruitlopend op veranderingen in het Verenigings Fok Reglement (VFR), willen wij u alvast de gelegenheid geven om te verwachten nesten door middel van een dekaangifte op te geven. Deze aangiften zullen, als service, op de website worden gezet. Later, na goedkeuring van het VFR, willen wij dit verplicht stellen. Tevens ontvangen wij graag een verklaring dat u volgens het VFR fokt. Uitsluitend fokkers die deze verklaring afgeven komen op de website. Genoemde verklaring zal ook in het VFR opgenomen worden.