NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement
hier vindt u de sheets van de presentatie
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

Nieuwe eisen hartonderzoek

Overgenomen uit BOXER BLATTER 10+11.

Zoals Dr. Wendt namens de Collegium Cardiologicum (CC) tijdens de vergadering van de regionale groepen in zijn presentatie duidelijk uitlegde, is de beoordeling van het hart alleen op basis van de stenose (stroomsnelheden) te beperkt. Behalve stenose, zijn er een aantal erfelijke en aangeboren afwijkingen, zoals gaten in de septale (=scheidings) wanden. Misvormingen van de hartkleppen, misvormingen van andere bloedvaten en ook combinaties van deze gebreken.

Als nu bij de fokbeoordeling van een Boxer de stroomwaarden normaal zijn, maar de Boxer vertoont andere afwijkingen, dan komen deze niet tot uiting in de BK-rating. Bijvoorbeeld: De hond heeft een hoge mate van variatie in het hart (hartritmestoringen, of tekenen van DCM = verwijde Kardiomyopathie = progressieve ziekte van de hartspier), maar de stroomwaarden van de aorta en longslagader zijn normaal. Dit wordt dan bij ons ten onrechte als een Hart 0 vastgelegd, aangezien de stroomsnelheden in orde zijn. Omgekeerd, wordt een Boxer met een 1 voor aorta, d.w.z. overgangsvorm, waarbij alle cardiale parameters in orde zijn, geclassificeerd met Hart 1, hoewel hij in de optiek van de CC gezond is en dus wordt ingedeeld met Hart 0.

Het laatste scenario komt vaker voor, dus al met al beschouwt de CC het ras als gezonder dan de BK het zelf beschouwt. Voeg daarbij dat er geen garantie is dat de indeling van de grenzen van de stroomsnelheid bij de Boxer absoluut juist zijn. Om deze redenen, adviseert de CC dan ook dringend, om in de toekomst de totaalbeoordeling van het hart als graadmeter te nemen.

De AZKW heeft daarom, op basis van deze aanbeveling, besloten om met onmiddellijke ingang de totaal beoordeling van de CC als graadmeter voor het hart van de Boxer vast te leggen.

Voor alle Boxers, die voor een correctie van hun beoordeling in aanmerking komen, moet een kopie van de beoordelingsanalyse van de CC aan het stamboek worden gestuurd.

Voor alle Boxers van voor deze datum, die voor een correctie van hun beoordeling in aanmerking komen, moet een kopie van de beoordelingsanalyse naar het stamboek gestuurd worden. De stroomwaarden van aorta en longslagader worden natuurlijk als voorheen verzameld en in ZisPro gepubliceerd.

Bernhard Knopek, 1ste voorzitter              Walter Fiechter, fokcoördinator

 

Toelichting nieuwe wet- en regelgeving Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In bijgaand artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Het artikel is via onderstaande link vinden:

Toelichting nieuwe wet- en regelgeving Besluit houders van dieren

 

Editie oktober 2014 van "Raadar", de nieuwsbrief van de Raad van Beheer

met dit keer:

 • ‘FAIRFOK’: GEZONDHEID EN WELZIJN LEIDEND
 • VERANDERTRAJECT RAAD VAN BEHEER
 • ‘RAAD HET RAS’ OP FACEBOOK
 • SAMENWERKING CYNOPHILIA EN RAAD VAN BEHEER: HET PROCES
 • RASSENWIJZERS IN DE MAAK
 • RASHONDEN POPULAIR OP 50PLUSBEURS
 • HERINNERING: HOND VAN HET JAAR SHOW 2014
 • JONGE HONDEN- EN VETERANENDAG RASGROEP WINDHONDEN
 • EERSTE DNA-CERTIFICATEN UITGEREIKT
 • ZATERDAG 6 DECEMBER: ALGEMENE VERGADERING
 • HOLLAND CUP, EUKANUBA WORLD CHALLENGE EN WINNER SHOW AMSTERDAM
 • INFORMATIEAVOND KYNOLOGISCH INSTRUCTEUR
 • RASVERENIGING ACSN 50 JAAR
 • LEDENRAAD 17 SEPTEMBER 2014
 • NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP COURSING: VIJF WINNAARS!
 • WERELDKAMPIOENSCHAP FCI - IPO ZWEDEN
 • GOEDGEKEURDE VERENIGINGSFOKREGLEMENTEN (VFR’S)
 • VOOR DE AGENDA
 • NIET VERGETEN: FOKKERSTOUR 2014

Raadar oktober 2014

IJsselshow werkt mee aan huisvesting vluchtelingen

Dinsdag 23 september, in de loop van de dag werden we benaderd door het management van de IJsselhallen of wij mee wilden werken aan de opvang van een grote groep vluchtelingen uit met name Syrië.

Zoals bekend hadden wij alle zalen van het IJsselhallencomplex gehuurd voor de IJsselshow, de Hanzeshow, de HanzeHondenHappening en het Hanzetheater. De buitenste hal, de Diezehal, wilden ze op verzoek van de COA, graag inzetten om ruim 400 vluchtelingen te huisvesten.

Dat betekende voor ons veel rekenwerk. De inschrijvingen liepen in volle vaart, zoals altijd op de laatste dagen voor de sluitingstermijn. Voor de HanzeHondenHappening hadden we net ‘s ochtends alle programma’s afgerond, de plattegrond was getekend en opgestuurd naar de drukker.

Na overleg met de Gemeente Zwolle en Hoofdsponsor ProPlan Purina heeft het Bestuur van de SOHZ s middags om 4 uur toegestemd om mee te werken. We begrepen de consequenties voor onze organisatie , compleet andere indeling van de Hallen, andere materialen die we nodig hebben, uitstel van drukken etc.

Veel extra werk, maar de maatschappelijke impact van de vraag had voorrang en gaf de doorslag.

Vanochtend, woensdag 24 september om 11.48 kwam het telefoontje dat alles doorging, dat de Gemeente ook toestemming gaf.

Vanmiddag hebben we overleg gehad met de belangrijkste leveranciers en standhouders over de consequenties en vanavond heeft het Bestuur alle maatregelen genomen en in gang gezet om er weer twee mooie hondenshows van te maken.

U zult niet merken dat we één hal minder hebben, de ringen blijven mooi groot, er komt een nieuwe Erering en we plaatsen honderden benches. Het Hanzetheater en de HanzeHondenHappening krijgen andere ruimtes maar houden hetzelfde programma en ook die kleuren we in zoals u van ons mag verwachten.

Het wordt kort dag, er moet veel extra’s gedaan worden maar het is zoals burgemeester Henk Jan Meier vanavond zei; "We begrijpen de urgentie en voelen ons betrokken bij de problematiek."

Daarom werken wij ook graag mee in deze oplossing.

Het Bestuur van de Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle.

 

Uitvoeringsregels Locatiecontroles

Geachte leden,

Vanaf 1 januari 2013 wordt er met veel succes door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.

 De Wet dieren vervangt de regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen die voorheen onder meer waren opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Het Besluit houders van dieren is één van de besluiten dat strekt ter uitvoering van de Wet dieren. In eerste instantie zou het Besluit Gezelschapsdieren het Honden en Kattenbesluit 1999 vervangen. In plaats daarvan is er in het Besluit houders van dieren in Hoofdstuk 3 een § 2 opgenomen waarin de regels zijn opgenomen over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Hiernaast is de ministeriële regeling bij het Besluit houders van dieren in werking getreden. Deze regeling betreft onder andere een uitwerking van de regels omtrent vaccinatie van honden.

 Op grond van deze nieuwe regelgeving zijn nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld, welke op steun van het bestuur van de Raad van Beheer kunnen rekenen. Deze Uitvoeringsregels zijn in een voorstadium aan de zogenaamde klankboordgroep gestuurd met het verzoek om hier met een kritische blik naar te kijken. Deze reden hiervoor is dat deze groep in 2012  bezwaar heeft aangetekend tegen de toenmalige Uitvoeringsregels.

 Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

 Hierbij sturen wij u ter informatie de digitale versie van de nieuwe Uitvoeringsregels. Mocht u prijs stellen op een papieren versie dan kunt u dit tot 30 september a.s. aanvragen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Ook uw eventuele op- of aanmerkingen op de  nieuwe Uitvoeringsregels kunt u naar voornoemd e-mailadres  sturen. Wij ontvangen deze graag vóór 15 oktober a.s.

 Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan mondelinge toelichting op de nieuwe Uitvoeringsregels of dat u in de gelegenheid wil worden gesteld om vragen te kunnen stellen. Afhankelijk van de hiervoor getoonde belangstelling kunnen wij hiervoor dan een informatiebijeenkomst organiseren. Wij horen graag voor 15 oktober a.s. van u of u hier behoefte aan heeft.

 Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 Met vriendelijke groet,

 mw mr. C.M. van Roon

Juridische Zaken
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

 


Uitvoeringsregels ten behoeve van Locatiecontroles