NBC-lezing nieuwe FCI IGP Reglement
hier vindt u de sheets van de presentatie
U wilt graag trainen met uw Boxer
kijk hier voor een kringgroep bij u in de buurt

Fokken met Kortsnuitige honden

Nieuwsbrief RvB - Raadar - houden van honden
Datum: 29 oktober 2019 om 20:02
Onderwerp: Update fokken met kortsnuitige honden
Update over fokken met kortsnuiten: de wetgeving, de inhoud van het fokbegeleidingsplan en mogelijke scenario’s voor de toekomst.
Vijf jaar geleden is de wet  ‘besluit Houders van Dieren’ in werking getreden. Het doel van deze wetswijziging is het verbeteren van het dierenwelzijn bij de fokkerij van gezelschapsdieren.
Artikel 3.4 van het besluit bevat regels ten aanzien van het fokken van gezelschapsdieren. Als hoofdregel geldt dat het verboden is gezelschapsdieren te fokken, waarbij het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en/of nakomelingen benadeeld wordt.
Om dit artikel 3.4 te kunnen handhaven heeft het ministerie begin 2019 criteria laten opstellen, die zich richten op schadelijke uiterlijke kenmerken van de brachycefale honden en katten. Deze criteria zijn op 18 maart 2019 gepubliceerd en  worden gebruikt door inspectiediensten LID en NVWA voor handhaving van het wetsartikel.
De enige mogelijkheid die de overheid biedt aan hondenrassen waarvan vrijwel de gehele populatie de handhavingsnormen overschrijdt is een verplicht fokprogramma. De overheid heeft de Raad van Beheer de mogelijkheid geboden om hiervoor een plan van aanpak in te dienen. De Raad van Beheer heeft samen met de rasverenigingen van kortsnuitige rassen dit fokbegeleidingsplan opgesteld en heeft dit op 1 augustus 2019 aangeboden aan de minister.
Op 21 en 28 oktober jl. heeft de Raad van Beheer twee informatieavonden georganiseerd speciaal gericht op de fokkers van de betreffende rassen. Deze avonden waren bedoeld om fokkers en geïnteresseerden een update te geven over de huidige situatie van de wetgeving, de inhoud van het fokbegeleidingsplan en mogelijke scenario’s voor de toekomst.
Het door de Raad van Beheer opgestelde Fokbegeleidingsplan (FBP) volgt de criteria van de overheid op vrijwel alle punten en gaat daarnaast zelfs verder op het gebied van gezondheid van de ogen (BOS) en ademhalingsproblemen (BOAS).
Het grootste verschil tussen het plan van de Raad van Beheer en het plan van de overheid zit in het criteria van de snuitlengte: De overheid kenmerkt de Cranio Faciale Ratio (CFR) van <0,3 als uitsluiting voor de fokkerij, ongeacht of de hond last heeft van BOS en/of BOAS gerelateerde ziekten. De Raad van Beheer geeft aan dat deze CFR <0,3 weliswaar een risicofactor is, maar wanneer de hond verder gezond is en voor alle andere criteria goede scores heeft, sluit de Raad van Beheer deze honden niet uit voor de fokkerij.
Wel onderkent de Raad van Beheer dat de CFR een risicofactor is en dat het fokbeleid ook mede gericht moet zijn op het verlengen van de snuitlengte.
Waarom wijkt het fokbegeleidingsplan af op het criterium snuitlengte t.o.v. de handhavingscriteria van de overheid?
1. Er onvoldoende wetenschappelijke grondslag om de CFR (snuitlengte) als fok-uitsluitend criterium op te nemen. Het grootste onderzoek op dit gebied (Cambridge) toont geen direct verband aan met BOAS-aandoeningen.
2. Er zijn een aantal rassen met een korte(re) snuit waar de aandoeningen die we willen bestrijden helemaal niet voorkomen. Waarom zou je deze rassen dan aan een dergelijke regel onderwerpen? Dit geldt helemaal als op termijn de grens voor de CFR van 0,3 naar 0,5 wordt opgetrokken zoals het rapport voorstaat. Een groot aantal rassen zonder problemen op BOS en BOAS-aandoeningen worden dan hard getroffen.
3. Onder het huidige criterium is het eigenlijk onmogelijk om de betrokken rassen nog in stand te houden. Deze rassen zijn vaak geliefd vanwege hun karakter en de vraag naar deze rassen zal blijven bestaan. Als we niet in staat zijn om in Nederland te werken aan een gezond en verantwoord gefokt aanbod van honden zal in de vraag geheel worden voorzien door uit de buitenlandse broodfok afkomstige honden, die op geen enkele manier aan de opgelegde criteria hoeven te voldoen.

Het fokbegeleidingsplan samengevat
Het fokbegeleidingsplan zet in op:  een gezonde hond, zonder oog- en ademhalingsproblemen.
Fokbeleid gericht op verlenging van de snuit via selectie geteste en gezonde ouderdieren en via mogelijke raskruisingen.
Het FBP gaat verder dan de handhavingscriteria van de overheid:
+ (over)gewicht
+ nekomvang
+ Internationaal erkende ECVO-oogonderzoeken
+ importhonden aan voorwaarden van het FBP laten voldoen
+ grijze gebied van handel en import tegengaan.
Alleen stambomen voor honden waarvan de ouderdieren aan FBP voldoen (via convenanten).
Met het plan slaan de Raad van Beheer + rasverenigingen van kortsnuitige rassen + fokkers van kortsnuitige rassen de handen ineen met als enige doel: Een gezonde hond!
Handhaving NVWA gestart
De handhaving door de NVWA is inmiddels gestart en laat een hard beeld zien. Liefhebbers die met hart en passie hobbymatig een nestje fokken laten al veel gezondheidsonderzoeken verrichten om een zo gezond mogelijke hond te fokken. Dit zijn fokkers die aan de vereiste inspanningsverplichting voldoen om een gezonde hond te fokken zonder BOS en BOAS-aandoeningen. Deze fokkers en de rasverenigingen waar ze bij aangesloten zijn wachten al maanden op een beslissing van het ministerie om het voorgestelde plan te implementeren. Intussen wordt aan de handel van honden uit de buitenlandse broodfok geen enkele eis gesteld met betrekking tot deze en andere gezondheidsaspecten. Mede hierdoor wordt de noodzaak van een beslissing vanuit het ministerie steeds groter om een duidelijk antwoord te krijgen op het door ons ingediende plan.
Alle informatie over fokken met kortsnuiten kunt u vinden op www.houdenvanhonden.nl/fokkenkortsnuiten
 

 

FOKKERSBIJEENKOMST

Graag zouden wij met onze fokkers aan tafel gaan zitten voor een Fokkersbijeenkomst.
Gedacht wordt aan eind september / medio oktober op een locatie in het midden van het land, bv Woudenberg.
Als bestuur hebben wij enkele punten, waaronder het hartonderzoek. Daarnaast heeft één van onze leden een interessant advies aangeleverd, waarover wij graag met de fokkers van gedachten willen wisselen.
Heeft u interesse, geef dit dan per e-mail door aan het secretariaat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jonge Honden Dag Krinngroep Oost-Overijssel

Wij ontvingen van de Kringgroep Oost Overijssel het onderstaande bericht: In verband met het overlijden van Herman van Riel, de voorzitter van de Kringgroep, wordt de Jonge Honden Dag, die voor 01.09.2019 gepland stond, geannuleerd. Dit besluit is door het bestuur van de Kringgroep genomen uit respect voor Herman en zijn familie. De Kringgroep zal diegenen die reeds ingeschreven hadden voor de dag, zelf benaderen.

NIEUWSFLITS LEZING MATHIAS WOLF

Enige tijd geleden hebben wij de aankondiging gedaan van een lezing door Mathias Wolf.
Helaas moeten wij u nu mededelen dat deze lezing geen doorgang zal vinden.
Ondanks het feit dat wij de lezing meermalen, zowel binnen als buiten onze vereniging, onder de aandacht hebben gebracht en de inschrijftijd zelfs tweemaal hebben verlengd, is er weinig respons op gekomen.
Wij hadden al gesteld dat de lezing slechts doorgang kon vinden bij een minimum van 30 deelnemers, maar dit aantal is helaas bij lange na niet gehaald.
Het mag duidelijk zijn dat de organisatie van een dergelijke lezing, hoge kosten met zich brengt.
Kosten die de NBC niet volledig voor haar rekening kan nemen. Dit zou nl betekenen dat wij de contributiegelden van ALLE leden aanwenden voor een evenement waar slechts een handvol leden en een aantal NIETleden belangstelling voor hebben.
Bovendien konden de kosten ook niet meer in de Begroting 2019 opgenomen worden, omdat die al in de ALV 2018 was vastgesteld.
Het is spijtig, maar wij hebben geen andere mogelijkheid dan de lezing te laten vervallen.
Wij rekenen op uw begrip voor de situatie