SPH staat voor speurhond en is er in 2 klassen, speurhond 1 en speurhond 2. In het buitenland wordt SPH met de letters FH (Faehrtenhund) aangeduid. Dit speuren is vergelijkbaar met het speuren bij het IPO doch de eisen zijn beduidend zwaarder. Het spoor moet over verschillende ondergronden lopen (bijvoorbeeld zwarte akker en gras), er dient een weg te worden gekruist en dwars door het te volgen spoor heen is een verleidingsspoor van een 2e spoorlegger gelegd. Het aantal hoeken en voorwerpen is nog groter dan bij IPO en het spoor moet door een spoorlegger liefst 3 uur voor het uitwerken ervan door de geleider met zijn hond, zijn uitgelegd. Bij speurhond 2 moet bij aanvang ook nog een identificatievoorwerp worden gevonden door de hond.

Om deel te kunnen nemen aan een examen Speurhond is minimaal het diploma VZH als vooropleiding vereist. Ook hier geldt dat het trainen voor dit programma zeer arbeidsintensief en tijdrovend is. Probleem in Nederland hierbij is ook nog dat er een groot gebrek aan geschikte oefenterreinen is die voldoen aan de criteria voor het speurhonden programma. De Nederlandse weilanden zijn zeer klein en meestal rondom voorzien van een sloot en prikkeldraad, zodat een vloeiende overgang naar een akker of omgekeerd vaak niet tot de mogelijkheden behoort.