Op zondag 14 juni 2020 zal onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch weer plaatsvinden. Evenals vorig jaar zal de locatie het terrein van de Kringgroep Twente in Enschede zijn.

Routebeschrijving via Google Maps

Hotels/B&B/Campings in Enschede en omgeving.

Dit jaar zullen, definitief, 2 keurmeesters de ingeschreven Boxers beoordelen

De keurmeesterslijst is als volgt.

Reuen: (geel/gestroomd) Dhr. H. Lafleur (NL)
Teven: (geel/gestroomd Dhr. A.J. Haugen (NO)
Reserve keurmeester: Dhr. J. Liet (NL)  

Niet één van de bovenstaande keurmeesters heeft het ras in de 6 maanden voorafgaand aan de K.C.M., in Nederland op een CAC/CACIB tentoonstelling, gekeurd. De reserve-keurmeester zal alleen ambteren mocht één van de keurmeesters op de dag verhinderd zijn of mochten de keurmeesters bij het bepalen van de Beste Reu/Teef, Jeugd/Veteranen-CAC of Best in Show niet tot overeenstemming komen. Tevens zullen de Jongste Puppy's en Puppy's worden beoordeeld door de reserve-keurmeester als de keurmeesters het maximaal aantal inschrijvingen hebben bereikt.

Inschrijven op de Kampioenschapsclubmatch!

Dit kan via het digitale formulier op de website, i.c.m. Ideal. Uw betaling dient tegelijk met uw inschrijving te worden voldaan. Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd. U ontvangt alleen een bevestiging, met inschrijfnummer, als uw gehele betaling ontvangen is. Betaald u voor derden vermeldt hierbij dan de naam van de eigenaar.

Het inschrijfgeld voor de klassen 1 & 2 bedraagt € 25,00 per hond , voor de klassen 3 t/m 9 € 35,00 per hond. Voor de klassen 10 & 11 is het inschrijfgeld € 12,50. De inschrijving sluit definitief op 02 Juni 2020

De 2 erkende kleurslagen zullen ook dit jaar weer apart van elkaar beoordeeld worden. Let er bij uw inschrijving dus op dat u de juiste kleurslag invult.

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Een KCM is een tentoonstelling waar honden van één ras, in dit geval de Boxer, met een officiële FCI-stamboom en een erkende kleur, beoordeeld worden door gekwalificeerde keurmeesters. Ieder jaar mag elke erkende rasvereniging deze organiseren. Elke deelnemende hond krijgt een verslag met de bevindingen van de betreffende keurmeester.

Reuen en Teven worden apart van elkaar beoordeeld.

Jongste Puppy’s & Puppy's krijgen de beoordeling "Veel Belovend", "Belovend" of "Weinig Belovend". Hier geldt de leeftijd van respectievelijk 4 tot 6 maanden & 6 tot 9 maanden.

Heeft uw hond, minimaal, de leeftijd van 9 maanden bereikt dient u deze in te schrijven vanaf de Jeugdklas of, indien u de hond als eigenaar zelf gefokt heeft, desgewenst, in de Fokkersklas. Bij iedere klasse geldt een minimale leeftijd en bij sommige klassen een maximale leeftijd. De klassenindelingen met hierbij de leeftijden vindt u op het inschrijfformulier. Bij inschrijving in de Gebruikshondenklas – of Kampioensklas dient u ook de benodigde certificaten te overleggen. Bij klassen vanaf 9 maanden gelden de kwalificaties "Uitmuntend", "Zeer Goed", "Goed" of "Matig". Hierbij wordt uiteraard de Rasstandaard in acht genomen.

Ook dit jaar wordt zowel de Fokkerijklas als de Nakomelingenklas opengesteld.

  • Fokkerijklas: Minimaal drie en maximaal vijf honden, in dezelfde kleurslag, gefokt door dezelfde persoon maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen te zijn ingeschreven.

  • Nakomelingenklas: Één of beide ouderdieren met minimaal 3 en maximaal 5 van hun nakomelingen. Niet noodzakelijkerwijze van één eigenaar of uit hetzelfde nest. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.

In zowel de Fokkerij als de Nakomelingenklas zal uiteraard ook een Beste uitgekozen worden.

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

Als zelfrespecterend fokker mag u gewoonweg niet ontbreken op deze dag. Een uitgelezen kans om uw Boxers te laten zien. Maar deze dag is er uiteraard niet alleen voor de fokkers. De "Boxerdag" is er zeker ook voor de particuliere Boxer-bezitter. Wij rekenen dan ook op een massale inschrijving. Wat is er nu mooier om samen met, wellicht, vader, moeder of misschien wel nestbroertjes en/of zusjes van uw hond mee te doen en ervaringen uitwisselen met en ontmoeten van andere Boxer-eigenaren.

Iedere exposant, ontvangt een speciaal aandenken

Mocht u met een hondenaanhanger komen is het mogelijk hiervoor een plaats te reserveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met Loes van Nieuwland, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als u niet reserveert kunnen wij niet garanderen dat u dichtbij het veld een plaats heeft met uw aanhanger. Kortom, we stellen alles in het werk om uw verblijf in Enschede op zondag 14 juni zo aangenaam mogelijk te maken.

Aarzel dus niet en schrijf voor 02 juni 2020 in op onze Kampioenschapsclubmatch in Twente.

Keurmeesters:

Reuen: Mw. A. Bogucka (Pl)

Teven: Dhr. D. Baars (NL) 
 
Clubwinnaar Kampioenschapsclubmatch 2019:
Gwen van de Emarhoeve
 
Beste Reu Kampioenschapsclubmatch 2019:
York del Sentiero Degli Dei

Hoofdsponsorhoofdsponsor Jongste Puppy Klasse Reuen Geel 
Sparaxis van Sapho's Hoeve 1VB 
Jongste Puppy Klasse Reuen Gestroomd
Senecio van Sapho's Hoeve 1VB/ Beste jongste pup
Hannes van Grando's Home 2VB
 Puppy Klasse Reuen Geel 
Sancho Xanthor van Jakribox 1VB
Moos van de Goudvleugel 2VB
 Puppy Klasse Reuen Gestroomd 
Owen van Arjoldshoeve 1VB
Brian la Fede Speranza e l'Amore 2VB
Jeugd Klasse Reuen Geel 
York del Sentiero Degli Dei 1U/ , JeugdJaarwinnaar reuen geel/Jeugd CAC/Beste jeugdhond/Jaarwinnnaar Reuen Geel/CAC/BOS
Brendanus van de Lakehousefarm 2U
Lodewijk Oet Pleegste 3U
Kobus Zaik Oet Herike 4ZG
Jeugd Klasse Reuen Gestroomd 
Nathan van het Valtherboszicht 1U  JeugdJaarwinnaar reuen gestroomd
Terminator vom Schloss Arolsen 2U
Quibus fan 't Suderein 3U
Gigolo Sa fan Odes 4U
Ulysses vom Greifensteiner Forst U
Tussen Klasse Reuen Geel 
Intense's Ironman 1U/ res. CAC
Themoni El Capo 2U
Tibo van Esprit's Estancia 3U
Tussen Klasse Gestroomde Reuen 
Topper Joep Vavonabox 1U 
Open Klasse Reuen Geel
Jacco Vavonabox 1U
Harry from Beau's Roots 2U
Marcello D'Jandilla 3U
Glenn van het Kleine Wold 4U
Sjef van de Guldenweg U
Capone from Joro Home U
Bink van de Emarhoeve ZG
Hamilton van de Kroeze Danne ZG 
Open Klasse Reuen Gestroomd
Lilo fan 't Suderein 1U 
Dieselvan 't Reggehome 2U
Eric von Nirvalis 3U
Mumbai Balderbusse 4U
Oligarch vom Schloss Arolsen ZG
Fokkers Klasse Reuen Gestroomd
San Leonardo Balderbusse 1U
Gebruikshonden Klasse Reuen Geel
Navar Vavonabox 1U
Gebruikshonden Klasse Reuen Gestroomd
Molotof Balderbusse 1U/  Jaarwinnaar reuen gestroomd
Nock-out vom Schloss Arolsen 2U
 Kampioens Klasse Reuen Geel
Allegro del Isola Gallinara 1U
Kampioens Klasse Reuen Gestroomd
Infinitas Kuningas von Kishko 1U
Quote fan Optica State 2U
Camus von Nirvalis 3U
Dog of the Bay's Urban 4U
Veteranen Klasse Reuen Geel
Themoni Decco 1U
Veteranen Klasse Reuen Gestroomd
Levator Fan Optica State 1U

 

HoofdsponsorhoofdsponsorJongste Puppy Klasse Teven Geel
Kary van het Boxkamp 1VB 
Jongste Puppy Klasse Teven Gestroomd
Holly van Grando's Home 1VB
Puppy Klasse Teven Geel
Noah van de Goudvleugel 1VB
Sarita Chaya van Jakribox 2VB 
Wies Vavonabox 3B 
Puppy Klasse Teven Gestroomd 
Megan Oet Pleegste 1VB/ Beste pup
Maan van 't Hertenrode 2VB
Jeugd Klasse Teven Geel
Land of Freedom's Jess I Am  1U/ Jeugdjaarwinnaar Teven Geel/ Jeugd CAC
Holly van de Emarhoeve              2U
Daily from Joro Home    3U
Danlow Tutti Fruiti 4U 
Rota Balderbusse ZG
Poppy fan 't Suderein ZG
Lissy van 't Hertenrode ZG
Bibiana van de Lakehousefarm ZG
Indy-Breezer Hekselse Lofje ZG
Geraldine dei Boioni ZG
Gentle Tamber van 't Reggehome ZG
Iris from Beau's Roots G
Bayleigh van de Ganzenburcht G
Jeugd Klasse Teven Gestroomd
Quality fan 't Suderein 1U/ Jeugdjaarwinnaar Teven Gestroomd
Quty fan 't Suderein 2U
Mebi's Mojito Amore del Dio 3U
Beautiful Utah de Bella Vista Germany 4ZG 
Quincy van Bessels Home ZG
White Thorn's Flow  ZG
Tussen Klasse Teven Gestroomd
Puebla Balderbusse 1ZG
Open Klasse Teven Geel
Xenne van Rusticana 1U
Honey van Numado 2U
Danlow Knicker bocker Glory 3U
Odessa Nostrum 4U
Jette-Joop vom Schloss Arolsen ZG
Nola  ZG
Open Klasse Gestroomde Teven
Tyra van de Hoeverbos 1U 
Roesja Deja - Vu van Jakribox 2U
America of Heart by Siennabox 3U
Nina fan 't Suderein       4U
Eclipse von Nirvalis U
Ayla van ’t Lindseveld ZG
Amber von der Rheinbogenperle             ZG
Fokkersklasse Teven Geel
Land of Freedom's Inspiration 1U/Jaarwinnaar Teven Geel / Res. CAC
Kiki Dee van de Westermar 2U
Fokkers Klasse Teven Gestroomd
Gwen van de Emarhoeve 1U/Jaarwinnaar Teven Gestroomd/CAC/Beste zelfgefokte Hond/ Best in Show
Cute van Remerkabel 2U
Queen Quis van Jakribox              3ZG
Acha van ’t Lindseveld   4ZG
Gebruikshonden Klasse Teven Gestroomd
Jalaila-Dallara vom Schloss Arolsen 1U 
Gebruikshonden Klasse Teven Gestroomd
Jalaila-Dallara vom Schloss Arolsen 1U
Kampioensklasse Teven Geel
Zuleika vom Igneshof 1U
Veteranen Klasse Teven Geel
Enjoy Anastasia van Jakribox 1U 
Fokgroepen
Kennel vom Schloss Arolsen Beste Fokgroep
Kennel fan 't Suderein 2
Nakomelingen Klasse  
Camus von Nirvalis 1

Op zondag 16 juni 2019 zal onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch weer plaatsvinden. Deze keer strijken we neer op het terrein van Kringgroep Oost-Overijssel.

Routebeschrijving via Google Maps

Ook dit jaar zullen weer 2 keurmeesters de ingeschreven Boxers beoordelen

De keurmeesterslijst is als volgt.

Reuen: (geel/gestroomd) Mevr. A. Bogucka (PL)
Teven: (geel/gestroomd) Dhr. D. Baars (NL)
Reserve keurmeester: Dhr. H. Lafleur (NL)  

Niet één van de bovenstaande keurmeesters heeft het ras in de 6 maanden voorafgaand aan de K.C.M., in Nederland op een CAC/CACIB tentoonstelling, gekeurd. De reserve-keurmeester zal alleen ambteren mocht één van de keurmeesters op de dag verhinderd zijn of mochten de keurmeesters bij het bepalen van de Beste Reu/Teef, Jeugd/Veteranen-CAC of Best in Show niet tot overeenstemming komen. Tevens zullen de Jongste Puppy's en Puppy's worden beoordeeld door de reserve-keurmeester als de keurmeesters het maximaal aantal inschrijvingen hebben bereikt.

Inschrijven op de Kampioenschapsclubmatch!

Dit kan via het digitale formulier (DE, EN) op de website, i.c.m. Ideal. Uw betaling dient tegelijk met uw inschrijving te worden voldaan. Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd. U ontvangt alleen een bevestiging, met inschrijfnummer, als uw gehele betaling ontvangen is. Betaald u voor derden vermeldt hierbij dan de naam van de eigenaar.

Het inschrijfgeld voor de klassen 1 & 2 bedraagt € 25,00 per hond , voor de klassen 3 t/m 9 € 35,00 per hond. Voor de klassen 10 & 11 is het inschrijfgeld € 12,50. De inschrijving sluit definitief op 5 juni 2019.

De 2 erkende kleurslagen zullen ook dit jaar weer apart van elkaar beoordeeld worden. Let er bij uw inschrijving dus op dat u de juiste kleurslag invult.

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Een KCM is een tentoonstelling waar honden van één ras, in dit geval de Boxer, met een officiële FCI-stamboom en een erkende kleur, beoordeeld worden door gekwalificeerde keurmeesters. Ieder jaar mag elke erkende rasvereniging deze organiseren. Elke deelnemende hond krijgt een verslag met de bevindingen van de betreffende keurmeester.

Reuen en Teven worden apart van elkaar beoordeeld.

Jongste Puppy’s & Puppy's krijgen de beoordeling "Veel Belovend", "Belovend" of "Weinig Belovend". Hier geldt de leeftijd van respectievelijk 4 tot 6 maanden & 6 tot 9 maanden.

Heeft uw hond, minimaal, de leeftijd van 9 maanden bereikt dient u deze in te schrijven vanaf de Jeugdklas of, indien u de hond als eigenaar zelf gefokt heeft, desgewenst, in de Fokkersklas. Bij iedere klasse geldt een minimale leeftijd en bij sommige klassen een maximale leeftijd. De klassenindelingen met hierbij de leeftijden vindt u op het inschrijfformulier. Bij inschrijving in de Gebruikshondenklas – of Kampioensklas dient u ook de benodigde certificaten te overleggen. Bij klassen vanaf 9 maanden gelden de kwalificaties "Uitmuntend", "Zeer Goed", "Goed" of "Matig". Hierbij wordt uiteraard de Rasstandaard in acht genomen.

Ook dit jaar wordt zowel de Fokkerijklas als de Nakomelingenklas opengesteld.

  • Fokkerijklas: Minimaal drie en maximaal vijf honden, in dezelfde kleurslag, gefokt door dezelfde persoon maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen te zijn ingeschreven.

  • Nakomelingenklas: Één of beide ouderdieren met minimaal 3 en maximaal 5 van hun nakomelingen. Niet noodzakelijkerwijze van één eigenaar of uit hetzelfde nest. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.

In zowel de Fokkerij als de Nakomelingenklas zal uiteraard ook een Beste uitgekozen worden.

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

Als zelfrespecterend fokker mag u gewoonweg niet ontbreken op deze dag. Een uitgelezen kans om uw Boxers te laten zien. Maar deze dag is er uiteraard niet alleen voor de fokkers. De "Boxerdag" is er zeker ook voor de particuliere Boxer-bezitter. Wij rekenen dan ook op een massale inschrijving. Wat is er nu mooier om samen met, wellicht, vader, moeder of misschien wel nestbroertjes en/of zusjes van uw hond mee te doen en ervaringen uitwisselen met en ontmoeten van andere Boxer-eigenaren.

Iedere exposant, ontvangt een speciaal aandenken

Mocht u met een hondenaanhanger komen of heeft u een gehandicapten-parkeerkaart is het mogelijk hiervoor een plaats te reserveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met Loes van Nieuwland, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als u niet reserveert kunnen wij niet garanderen dat u dichtbij het veld een plaats heeft met uw aanhanger. Kortom, we stellen alles in het werk om uw verblijf in Enter op zondag 16 juni zo aangenaam mogelijk te maken.

Aarzel dus niet en schrijf voor 5 juni 2019 in op onze Kampioenschapsclubmatch in Enter.

Keurmeesters:

Reuen: Mw. M. Egeblad (Den)

Teven: Mw. A. La Fleur (NL) 

Clubwinnaar Kampioenschapsclubmatch 2018:
Geovarna vom Schloss Arolsen

 
Beste Reu Kampioenschapsclubmatch 2018:
Zidan van het Boxkamp

Hoofdsponsorhoofdsponsor Puppy Klasse Reuen Geel 
Intense's Ironman 
 Intense's Ironman  1VB Beste Pup
 Jeugd Klasse Reuen Geel 
Themoni El Capo 
 Themoni El Capo  1U Jeugdjaarwinnaar Reuen Geel
 Aaron la Fede Speranza e l'Amore  2U
 Rus la Fler Colt  3U
 Harry from Beau's Roots  4ZG
 Slobi's Mojo  ZG
 Jeugd Klasse Reuen Gestroomd 
Quote fan Optica State 
Quote fan Optica State 1U Jeugdjaarwinnaar Reuen Gestroomd/Beste jeugdhond
Diesel van 't Reggehome 2U
Nock-out vom Schloss Arolsen 3U
Watson van Boranka 4U
Topper Joep Vavonabox U
Tussen Klasse Reuen Geel 
Hendrix van de Kroeze Danne 1U
Hamilton van de Kroeze Danne 2U
Hanno Dofri Hekselse Lofje 3ZG
Tussen Klasse Reuen Gestroomd 
Bergen Balderbusse 1U
Rico van Wordanis G
Open Klasse Reuen Geel 
Omega van Hilarius 1U
Jacco Vavonabox 2U
Thorn Balderbusse 3U
Nox van Numado 4U
Sjef van de Guldenweg ZG
Palco van de Patsburg ZG
Open Klasse Gestroomde Reuen 
Bubba Babbelegoegies 
Bubba Babbelegoegies  1U Jaarwinnaar Reuen Gestroomd res. CAC
Mumbai Balderbusse  2U
Gargamel von de Schaephuysener Höhen  3U
Kis-bics Apollo  4U
Boito oet Pleegste  ZG
Bull Box Classic Zorro  ZG  
Fokkersklasse Reuen Geel
Noxx van de Legedyk 1U
Gebruikshonden Klasse Reuen Geel
Zidan van het Boxkamp 1U Jaarwinnaar Reuen Geel/ Beste Reu/CAC/BOS
Gebruikshondenklasse Reuen Gestroomd
Molotof Balderbusse 1U
Levator fan Optica State 2U
Dog of the Bay's Urban 3U
Cuinn van de Elzelinahof 4U
Kampioens Klasse Reuen Geel
Navar Vavonabox 1U
Allegro del Isola Gallinara 2U
Kampioens Klasse Reuen Gestroomd
Eros van 't Hertenrode 1U
Scalero von den Busch 2U
Fender van de Kroeze Danne 3U
Veteranen Klasse Reuen Geel
Action vom Schloss Arolsen 1U

HoofdsponsorhoofdsponsorJongste Puppy Klasse Teven Geel
Julia della Casa dell'Aquario 
Julia della Casa dell'Aquario 1VB Beste Jongste Puppy
Djoyca fan Ikkerwald 2VB
Puppy Klasse Teven Geel
You got me van Boranka 1VB
Puppy Klasse Teven Gestroomd
Xanta van Boranka 1VB
Floor van de Reggebeek 2VB
Bibi from Fallon's Roots 3VB
Jeugd Klasse Teven Geel  
Land of Freedoms Inspiration 
Land of Freedoms Inspiration 1U Jeugdjaarwinnaar Teven Geel
Xenne van Rusticana 2U
Wiep van Wordanis 3U
Nofretete vom Schloss Arolsen 4U
Safira van Esprit's Estancia U
Soanna Balderbusse ZG
Yindra from Marshy Land ZG
Trix van Hilarius ZG
Jeugd Klasse Teven Gestroomd
Madison van Numado 
Madison van Numado 1U Jeugdjaarwinnaar Teven Gestroomd
Queen fan Optica State 2U
Tyra van de Hoeverbos 3ZG
Itou van het Boxkamp 4ZG
Anna van 't Lindseveld ZG
Amber von der Rheinbogenperle ZG
Tussen Klasse Teven Geel
Odessa Nostrum 1U
Queen van Esprit's Estancia 2U
Highlight van de Kroeze Danne 3U
Fanci van het Boxkamp 4ZG
Yasmine van Numado ZG
Uniek van Wordanis ZG
Feebee von den Lykanern ZG
Tussen Klasse Teven Gestroomd
America of Heart By Siennabox 1U
Cayenne van Remerkabel 2U
Wifi van Rusticana 3U
Open Klasse Teven Geel
Chanell from Joro Home 1U
Honey van Numado 2U
Uppsala Balderbusse 3U
Open Klasse Gestroomde Teven
Faya van het Boxkamp 1U 
Twister's Jo Babbelegoegies 2U
Yzma the Fifth Element 3ZG
Fokkersklasse Teven Geel
Elegante van Rusticana 1U
Fokkers Klasse Teven Gestroomd
Yvaine the Fifth Element 1U
Cute van Remerkabel 2U
Tess van de Hoeverbos 3U
Nanouk van de Legedyk 4U
Vivid van Rusticana ZG
Amber van 't Reggehome ZG
Iljana oet Pleegste ZG
Gebruikshonden Klasse Teven Geel
Geovarna vom Schloss Arolsen 1U Jaarwinnaar Teven Geel/Beste Teef/CAC/Beste Gebruikshond/BEST IN SHOW
Gebruikshonden Klasse Teven Gestroomd
Jalaila-Dallara vom Schloss Arolsen 1U
Razzia van Rusticana 2U
Kampioensklasse Teven Geel
Pupil fan Optica State 1U
Kampioens Klasse Teven Gestroomd 
Bailey
Bailey 1U Jaarwinnaar Teven Gestroomd/res. CAC
Veteranen Klasse Teven Geel
Dutch Diva van Rusticana 
Dutch Diva van Rusticana 1U Beste Veteraan
May Que Sera Boxers 2U
Veteranen Klasse Teven Gestroomd
Iris fan Optica State 1U
La-Fleur von Khanbalic 2U
Fokgroepen

Kennel van Rusticana 
Kennel van Rusticana Beste Fokgroep
Kennel fan Optica State 2

Op zondag 17 juni 2018 zal onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch weer plaatsvinden. Deze keer strijken we neer op het terrein van Kringgroep Friesland.

Routebeschrijving via Google Maps

Ook dit jaar zullen weer 2 keurmeesters de ingeschreven Boxers beoordelen

De keurmeesterslijst is als volgt.

Reuen: (geel/gestroomd) Mevr. M. Egeblad (DK)
Teven: (geel/gestroomd Mevr. A. Lafleur - de Vries (NL)
Reserve keurmeester: Dhr. H. Lafleur (NL)  

Niet één van de bovenstaande keurmeesters heeft het ras in de 6 maanden voorafgaand aan de K.C.M., in Nederland op een CAC/CACIB tentoonstelling, gekeurd. De reserve-keurmeester zal alleen ambteren mocht één van de keurmeesters op de dag verhinderd zijn of mochten de keurmeesters bij het bepalen van de Beste Reu/Teef, Jeugd/Veteranen-CAC of Best in Show niet tot overeenstemming komen. Tevens zullen de Jongste Puppy's en Puppy's worden beoordeeld door de reserve-keurmeester als de keurmeesters het maximaal aantal inschrijvingen hebben bereikt.

Inschrijven op de Kampioenschapsclubmatch!

Dit kan via het digitale formulier op de website, i.c.m. Ideal. Uw betaling dient tegelijk met uw inschrijving te worden voldaan. Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd. U ontvangt alleen een bevestiging, met inschrijfnummer, als uw gehele betaling ontvangen is. Betaald u voor derden vermeldt hierbij dan de naam van de eigenaar.

Het inschrijfgeld voor de klassen 1 & 2 bedraagt € 22,50 per hond , voor de klassen 3 t/m 9 € 32,50 per hond. Voor de klassen 10 & 11 is het inschrijfgeld € 12,50. De inschrijving sluit definitief op 04 juni 2018.

De 2 erkende kleurslagen zullen ook dit jaar weer apart van elkaar beoordeeld worden. Let er bij uw inschrijving dus op dat u de juiste kleurslag invult.

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Een KCM is een tentoonstelling waar honden van één ras, in dit geval de Boxer, met een officiële FCI-stamboom en een erkende kleur, beoordeeld worden door gekwalificeerde keurmeesters. Ieder jaar mag elke erkende rasvereniging deze organiseren. Elke deelnemende hond krijgt een verslag met de bevindingen van de betreffende keurmeester.

Reuen en Teven worden apart van elkaar beoordeeld.

Jongste Puppy’s & Puppy's krijgen de beoordeling "Veel Belovend", "Belovend" of "Weinig Belovend". Hier geldt de leeftijd van respectievelijk 4 tot 6 maanden & 6 tot 9 maanden.

Heeft uw hond, minimaal, de leeftijd van 9 maanden bereikt dient u deze in te schrijven vanaf de Jeugdklas of, indien u de hond als eigenaar zelf gefokt heeft, desgewenst, in de Fokkersklas. Bij iedere klasse geldt een minimale leeftijd en bij sommige klassen een maximale leeftijd. De klassenindelingen met hierbij de leeftijden vindt u op het inschrijfformulier. Bij inschrijving in de Gebruikshondenklas – of Kampioensklas dient u ook de benodigde certificaten te overleggen. Bij klassen vanaf 9 maanden gelden de kwalificaties "Uitmuntend", "Zeer Goed", "Goed" of "Matig". Hierbij wordt uiteraard de Rasstandaard in acht genomen.

Ook dit jaar wordt zowel de Fokkerijklas als de Nakomelingenklas opengesteld.

  • Fokkerijklas: Minimaal drie en maximaal vijf honden, in dezelfde kleurslag, gefokt door dezelfde persoon maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen te zijn ingeschreven.

  • Nakomelingenklas: Één of beide ouderdieren met minimaal 3 en maximaal 5 van hun nakomelingen. Niet noodzakelijkerwijze van één eigenaar of uit hetzelfde nest. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.

In zowel de Fokkerij als de Nakomelingenklas zal uiteraard ook een Beste uitgekozen worden.

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

Als zelfrespecterend fokker mag u gewoonweg niet ontbreken op deze dag. Een uitgelezen kans om uw Boxers te laten zien. Maar deze dag is er uiteraard niet alleen voor de fokkers. De "Boxerdag" is er zeker ook voor de particuliere Boxer-bezitter. Wij rekenen dan ook op een massale inschrijving. Wat is er nu mooier om samen met, wellicht, vader, moeder of misschien wel nestbroertjes en/of zusjes van uw hond mee te doen en ervaringen uitwisselen met en ontmoeten van andere Boxer-eigenaren.

Iedere exposant, ontvangt een speciaal aandenken

Mocht u met een hondenaanhanger komen of heeft u een gehandicapten-parkeerkaart is het mogelijk hiervoor een plaats te reserveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met Loes van Nieuwland, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als u niet reserveert kunnen wij niet garanderen dat u dichtbij het veld een plaats heeft met uw aanhanger. Kortom, we stellen alles in het werk om uw verblijf in Leeuwarden op zondag 17 juni zo aangenaam mogelijk te maken.

Aarzel dus niet en schrijf voor 04 juni 2018 in op onze Kampioenschapsclubmatch in Leeuwarden.

 

 

kcm winnaars
Clubwinnaars Kampioenschapsclubmatch 2017

kcm winner
Clubwinnaar Kampioenschapsclubmatch 2017:
Slobi's Hachiko

kcm runner up
Beste Teef Kampioenschapsclubmatch 2017:
Bailey

 

Meer foto's: Harald Klein Robbenhaar en Sietie Lesman

 

Hoofdsponsorhoofdsponsor

 

Keurmeester: Dhr. P. Roosenboom (BE)

Hamilton van de Kroeze Danne 1VB
Q'Âsper des Mômes D'Opale 1VB

Bergen Balderbusse
JeugdJaarWinnaar
Bergen Balderbusse

Bergen Balderbusse 1VB, Beste Pup

Pepperwood van 

Sapho's Hoeve
JeugdJaarWinnaar
Pepperwood van Sapho's Hoeve

Pepperwood van Sapho's Hoeve 1U, JeugdJaarWinnaar
Quartro van Esprit's Estancia - Jaap 2U
Dorus van de Elshof 3U
Quandro van Esprit's Estancia - Matti 4ZG
Omar Vavonabox ZG
Mr Chester van de Meerpaal ZG

Maranello del 

Paradiso Marino
JeugdJaarWinnaar
Maranello del Paradiso Marino

Maranello del Paradiso Marino 1U, JeugdJaarWinnaar
Lilo fan 't Suderein - Bowie 2U
Prince Primo van Krato's Hof 3ZG
Mumbai Balderbusse 4ZG
Eclips van het Boxkamp ZG
Allegro del Isola Gallinara 1U
Harley Davidson van de Matenhof 2U
Vaya's Box Ophir Gin 3U
One In A Million van Sapho's Hoeve 4U
Bodhi van Remerkabel U
Nattan del Cuore Grande 1ZG
Navar Vavonabox 1U
Omega van Hilarius 2U
Nox van Numado 3ZG
Amor (Adje) van Remerkabel 4ZG
Thorn Balderbusse ZG
Finn from Beau's Roots ZG

Messi Junior van het Twentse Ros
JaarWinnaar
Messi Junior van het Twentse Ros

Messi Junior van het Twentse Ros 1U, JaarWinnaar
Eros van 't Hertenrode 2U
Dog of the Bay's Urban 3U
Magic van Rusticana 2U
Gijs Oet Pleegste 3U
Hannes van Wordanis 3U

Slobi's Hachiko
JaarWinnaar,Best Reu, Beste v/d Dag, CAC
Slobi's Hachiko

Slobi's Hachiko 1U, JaarWinnaar,Best Reu, Beste v/d Dag, CAC
Waylon van het Boxkamp 2U
Molotof Balderbusse 1U
Zidan van het Boxkamp 1U, Res. CAC
El Grando Vavonabox 2U
Fender van de Kroeze Danne 1U

Hasco van de 

Munnikhof
VeteranenJaarWinnaar, Beste Veteraan
Hasco van de Munnikhof

Hasco van de Munnikhof 1U, VeteranenJaarWinnaar, Beste Veteraan
 

Hoofdsponsorhoofdsponsor

 

Keurmeester: Dhr. P. Bispo (PT)


Xenne van 

Rusticana
Beste Jongste Pup
Xenne van Rusticana

Xenne van Rusticana 1VB, Beste Jongste Pup
Wiep van Wordanis 2VB
Q'Jive van Sapho's Hoeve 3VB
Bayla 4VB
Puplus van Bessels Home 1VB
Juanita-Evita van Rocabi-Boxers 2VB
Feebee von den Lykanern 3VB
Dee-Dee van het Boksrox 4VB
Daisy-Duke van het Boksrox abs.
Hope Della Casa Dell' Acquario abs.
Faya van het Boxkamp 1VB
America of Heart by Siennabox 2VB
Cute van Remerkabel 3VB

Aurora Box Band
JeugdJaarWinnaar, Beste Jeugd
Aurora Box Band

Aurora Box Band 1U, JeugdJaarWinnaar, Beste Jeugd
Zuleika vom Igneshof 2U
Tricolore van Rusticana 3U
Isa 4U
Intfinnity van Rocabi-Boxers U
la Habana de Algucarri U
Maud van de Meerpaal U
Emma ZG
Honey van Numado ZG
Eva von Galovica ( Zora) ZG
Pipa van Wordanis ZG
Queen van Esprit´S Estancia ZG
Mette Mare van de Meerpaal ZG
Extase van Alkaios abs.
Olayinka Jumah van Jakribox - Bo abs.

Yvaine the Fifth 

Element
JeugdJaarWinnaar
Yvaine the Fifth Element

Yvaine the Fifth Element 1U, JeugdJaarWinnaar
Technicolorboxers Gopino 2U
Gloria Della Casa Dell 'Acquario 3ZG
Bandra Balderbusse 4ZG
Yzma the Fifth Element ZG
Loni van Arjoldshoeve ZG
Princess Phoenix van Jakribox - Silke ZG
Zandalee vom Igneshof ZG
India Balderbusse ZG
Atinez-Box Queen 1U
Ambra del Isola Gallinara 2U
Liri (Tess) Balderbusse 3U
Chanell from Joro Home 4U
J'Adore fan 't Suderein U
Heart of Gold van de Matenhof U
Brownie U
Ollie ZG
Esmeralda van Numado ZG

Bailey
JaarWinnaar, Beste Teef
Bailey

Bailey 1U, JaarWinnaar, Beste Teef, CAC
Kissy fan 't Suderein 2ZG
Rexie 3ZG
Arjoliena abs.
Mea Lotte van de Meerpaal 1U
Danlow Knickerbocker Glory 2U
Whoopi the Fifth Element 3ZG
Orlindana van de Hazenberg 1U
Elodie fan 't Suderein 2U
Kang-Xi di Solaro Greco abs.
Olivia van Esprit's Estancia 1U
Elegante van Rusticana 2U
Mea Lisan van de Meerpaal 3U
Doutzen van het Rosen Rijkerhof 4U
Ginger Oet Pleegste ZG
Esra van de Elzelinahof ZG
Blyss van het Boxkamp 1U
Emmely van de Elzelinahof 2ZG
Zaira van 't Regge Home 3ZG

Frenzi vom Rhöner 

Blut
JaarWinnaar, Res. CAC
Frenzi vom Rhöner Blut

Frenzi vom Rhöner Blut 1U, JaarWinnaar, Res. CAC
Ninja van de Hazenberg 1U
Dorotka Ewenement abs.
 

Keurmeester: Gezamenlijk

Kennel van de Meerpaal 1U
Kennel fan 't Suderein 2U
Waylon van het Boxkamp  
 

Hoofdsponsorhoofdsponsor

   

Op zondag 11 juni 2017 zal onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch weer plaatsvinden. Deze keer strijken we neer op het terrein van Kringgroep Oost-Overijssel.

Routebeschrijving via Google Maps

Ook dit jaar zullen weer 2 keurmeesters de ingeschreven Boxers beoordelen

De keurmeesterslijst is als volgt.

Reuen: (geel/gestroomd) Dhr. P. Roosenboom (BE)
Teven: (geel/gestroomd Dhr. P. Bispo (PT)
Reserve keurmeester: Mevr. A. Roskam-van Bergen (NL)

Niet één van de bovenstaande keurmeesters heeft het ras in de 6 maanden voorafgaand aan de K.C.M., in Nederland op een CAC/CACIB tentoonstelling, gekeurd. De reserve-keurmeester zal alleen ambteren mocht één van de keurmeesters op de dag verhinderd zijn of mochten de keurmeesters bij het bepalen van de Beste Reu/Teef, Jeugd/Veteranen-CAC of Best in Show niet tot overeenstemming komen. Tevens zullen de Jongste Puppy's en Puppy's worden beoordeeld door de reserve-keurmeester als de keurmeesters het maximaal aantal inschrijvingen hebben bereikt.

Inschrijven op de Kampioenschapsclubmatch!

Dit kan via het digitale formulier op de website, i.c.m. Ideal. Uw betaling dient tegelijk met uw inschrijving te worden voldaan. Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd. U ontvangt alleen een bevestiging, met inschrijfnummer, als uw gehele betaling ontvangen is. Betaald u voor derden vermeldt hierbij dan de naam van de eigenaar.

Het inschrijfgeld voor de klassen 1 & 2 bedraagt € 22,50 per hond , voor de klassen 3 t/m 9 € 32,50 per hond. Voor de klassen 10 & 11 is het inschrijfgeld € 12,50. De inschrijving sluit definitief op 29 mei 2017.

De 2 erkende kleurslagen zullen ook dit jaar weer apart van elkaar beoordeeld worden. Let er bij uw inschrijving dus op dat u de juiste kleurslag invult.

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Een KCM is een tentoonstelling waar honden van één ras, in dit geval de Boxer, met een officiële FCI-stamboom en een erkende kleur, beoordeeld worden door gekwalificeerde keurmeesters. Ieder jaar mag elke erkende rasvereniging deze organiseren. Elke deelnemende hond krijgt een verslag met de bevindingen van de betreffende keurmeester.

Reuen en Teven worden apart van elkaar beoordeeld.

Jongste Puppy’s & Puppy's krijgen de beoordeling "Veel Belovend", "Belovend" of "Weinig Belovend". Hier geldt de leeftijd van respectievelijk 4 tot 6 maanden & 6 tot 9 maanden.

Heeft uw hond, minimaal, de leeftijd van 9 maanden bereikt dient u deze in te schrijven vanaf de Jeugdklas of, indien u de hond als eigenaar zelf gefokt heeft, desgewenst, in de Fokkersklas. Bij iedere klasse geldt een minimale leeftijd en bij sommige klassen een maximale leeftijd. De klassenindelingen met hierbij de leeftijden vindt u op het inschrijfformulier. Bij inschrijving in de Gebruikshondenklas – of Kampioensklas dient u ook de benodigde certificaten te overleggen. Bij klassen vanaf 9 maanden gelden de kwalificaties "Uitmuntend", "Zeer Goed", "Goed" of "Matig". Hierbij wordt uiteraard de Rasstandaard in acht genomen.

Ook dit jaar wordt zowel de Fokkerijklas als de Nakomelingenklas opengesteld.

  • Fokkerijklas: Minimaal drie en maximaal vijf honden, in dezelfde kleurslag, gefokt door dezelfde persoon maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen te zijn ingeschreven.

  • Nakomelingenklas: Één of beide ouderdieren met minimaal 3 en maximaal 5 van hun nakomelingen. Niet noodzakelijkerwijze van één eigenaar of uit hetzelfde nest. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.

In zowel de Fokkerij als de Nakomelingenklas zal uiteraard ook een Beste uitgekozen worden.

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

Als zelfrespecterend fokker mag u gewoonweg niet ontbreken op deze dag. Een uitgelezen kans om uw Boxers te laten zien. Maar deze dag is er uiteraard niet alleen voor de fokkers. De "Boxerdag" is er zeker ook voor de particuliere Boxer-bezitter. Wij rekenen dan ook op een massale inschrijving. Wat is er nu mooier om samen met, wellicht, vader, moeder of misschien wel nestbroertjes en/of zusjes van uw hond mee te doen en ervaringen uitwisselen met en ontmoeten van andere Boxer-eigenaren.

Iedere exposant, ontvangt een speciaal aandenken

Mocht u met een hondenaanhanger komen of heeft u een gehandicapten-parkeerkaart is het mogelijk hiervoor een plaats te reserveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met Frits-Jan van Wijk, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als u niet reserveert kunnen wij niet garanderen dat u dichtbij het veld een plaats heeft met uw aanhanger. Kortom, we stellen alles in het werk om uw verblijf in Enter op zondag 11 juni zo aangenaam mogelijk te maken.

Aarzel dus niet en schrijf voor 29 mei 2017 in op onze Kampioenschapsclubmatch in Enter.

 

kcm winnaars
Clubwinnaars Kampioenschapsclubmatch 2016

Kaos de Kukuari
Clubwinnaar Kampioenschapsclubmatch 2016:
Kaos de Kukuarri

Fantastika vom Schloss Arolsen
Beste Teef Kampioenschapsclubmatch 2016:
Fantastika vom Schloss Arolsen

Meer foto's: Laurens Boer en Nicole Runge

 

Hoofdsponsorhoofdsponsor

 

Keurmeester: Mevr. B. Spelsberg (DE)


Rolling Stone vom Hause Romeo
Jeugdjaarwinnaar
Rolling Stone vom Hause Romeo

Jeugdklas Reuen Geel
Rolling Stone vom Hause Romeo1U, Jeugdjaarwinnaar
Ozark Henry van Sapho's Hoeve2U
Winok from Marshyland3U
Navar Vavonabox4U
Ece from Beau's RootsU
Rufus Oby van CitashoeveU
Durk van de YtjeshoeveU
Qampino vom Weiten LandU
Brenner van RemerkabelZG
Bodhi van Remerkabelabs
Elixir dei Boioniabs

Nattan del Cuore Grande
Jeugdjaarwinnaar
Nattan del Cuore Grande

Jeugdklas Reuen Gestroomd
Nattan del Cuore Grande1U, Jeugdjaarwinnaar
Vulcano del Rocho2U
Hearts of Hope's Oakley Enduro3U
Bubba Babbelegoegies4U
Lasko de L'Écume de NacreU
Bill BabbelegoegiesZG
Zhen' Lee Ostianoabs

Zidan van het Boxkamp
Jaarwinnaar, Res. CAC
Zidan van het Boxkamp

Tussenklas Reuen Geel
Zidan van het Boxkamp1U, Jaarwinnaar, Res. CAC
Tussenklas Reuen Gestroomd
Messi Junior van het Twentse Ros1U
Openklas Reuen Geel
Omega van Hilarius1U
Jacco Vavonabox2U
Hugo Vavonabox3U
Amor (Adje) van Remerkabel4U
Marciano Nik BoxZG
Gandalf van de WestermarZG
Nox van NumadoZG
Nobel vom Staatsbadabs
Openklas Reuen Gestroomd
Fender van de Kroeze Danne1U
Eros van 't Hertenrode2U
Jankie Doodle van Rusticana3U
Diego van het Rosenrijkerhof4U
Limerick BalderbusseU
Kyros VavonaboxU
Fokkersklas Reuen Geel
Waylon van het Boxkamp1U
Hummer van Rusticana2U
Important Fortuna van Jakribox3U
Fokkersklas Reuen Gestroomd
Molotof Balderbusse1U
Heros Vavonabox2U
Jupp van Rusticana3U
Gebruikshondenklas Reuen Geel
Goya Vavonabox1U
Indigo van Bessels Home2U
Blue Diamond (Carlos) Balderbusse3ZG

Jaarwinnaar
Jaarwinnaar, Beste Gebruikshond, CAC, BOB
Kaos de Kukuarri

Gebruikshondenklas Reuen Gestroomd
Kaos de Kukuarri1U, Jaarwinnaar, Beste Gebruikshond, CAC, BOB
Land of Freedom's Double Trouble2U
Forte Della Casa Dell'Acquario3U
Hasco van de Munnikhof4U
Kampioensklas Reuen Geel
El Grando Vavonabox1U
Kampioensklas Reuen Gestroomd
Levator fan Optica State1U
Idaho des Jardins de Passiflore2U
Baltazar Glogosia3U

Veteranen Jaarwinnaar
Veteranen Jaarwinnaar
Land of Freedom's Veni Vidi Vici

Veteranenklas Reuen Gestroomd
Land of Freedom's Veni Vidi Vici1U, Veteranenjaarwinnaar
Emerson van Boranka2U
 

Hoofdsponsorhoofdsponsor

 

Keurmeester: Dhr. H.L. Lafleur (NL)


Bitter-Sweet vom Schloßlick
Jeugdjaarwinnaar
Bitter-Sweet vom Schloßlick

Jeugdklas Teven Geel
Bitter-Sweet vom Schloßlick1U, Jeugdjaarwinnaar
Mea Lotte van de Meerpaal2U
Belice Balderbusse3U
Chanell from Joro Home4U
Hydra de AlgucarriU
Geovarna vom Schloss ArolsenU
Djulisa van ChakraboxU
Belle Amie Que Sera BoxerU
Ruby van het Twentse RosU
Zhen'Lee OstigliaU
Ohlly Holm du Warichet U
Olympia van RusticanaZG
Liri (Tess) BalderbusseZG
Xanthy van WellensteinZG
Shivany van de Munnikhof ZG
Pamela van de HoeverbosZG
AnestasiaZG
Leeloo des Jardins de PassifloreZG
Babs van Remerkabelabs

Bailey
Jeugdjaarwinnaar, Jaarwinnaar
Bailey

Jeugdklas Teven Gestroomd
Bailey1U, Jeugdjaarwinnaar, Jaarwinnaar
Hearts of Hope's Ocean View2U
Daisy (Stamboom Arjoliena)3U
Hope van 't Hertenrode4U
Orlindana van de Hazenberg U
NoaU
Haynes BabbelegoegiesU
Twister's Jo BabbelegoegiesU
Nadja van RusticanaZG
Ollanda van RusticanaZG
Victoria el BoskZG
Triton-Box UrániaZG
Meg BabbelegoegiesZG
Betty-Boop van het BoksroxZG
Irresistible Isah fan 't Sudereinabs
Lizzie Dite Arya von Narkos abs
Tussenklas Teven Geel
Olivia van Esprit Estancia1U
Faith Della Casa Dell'Acquario2U
Faberge Della Casa Dell'Acquario3U
Faye Della Casa Dell'Acquario4ZG
Quira van 't ReggehomeZG
Tussenklas Teven Gestroomd
Adelheid von der Möhnetalsperre1U
Fortuna Della Casa Dell Acquario2ZG

Kate van Bessels Home
Res. CAC
Kate van Bessels Home

Openklas Teven Geel
Kate van Bessels Home1U, Res. CAC
Almera's Evelina2U
Rus la Fler Reina Margot3U
Adell van Numado4U
Alcantara von Laguna BlueU
Utopia van NumadoU
Kiki van NumadoU
Claire from Beau's RootsZG
Glamourous Girl van de WestermarZG
Openklas Teven Gestroomd
La-Fleur von Khanbalic1U
Adelina Zoli el Bosk2U
Franny van Arjoldshoeve3ZG
Fokkersklas Teven Geel
Ella Oet Pleegste1U
Elegante van Rusticana2U
Mill (Donna) Balderbusse3U
Rosey van 't Regge Home4U
Amani van RemerkabelU
Kenzo van PrinsenboxersU
Fokkersklas Teven Gestroomd
Marit van de Legedyk1U
Maxina Victoria van Jakribox2U
Suus van 't Regge Home3U
Blyss van het Boxkamp4U
Lucita Lavia van JakriboxZG
Latoya van Esprit EstanciaZG

Jaarwinnaar
Jaarwinnaar, Beste Zelfgefokte, CAC
Fantastika vom Schloss Arolsen

Gebruikshondenklas Teven Geel
Fantastika vom Schloss Arolsen1U, Jaarwinnaar, Beste Zelfgefokte, CAC
Frenzi von Rhöner Blut2U
Gebruikshondenklas Teven Gestroomd
Doke1U
Kampioensklas Teven Geel
Brina von Phobia1U
Lucky Lady van Miranchel2U
Ch Pearl van de Munnikhof3U

Veteranen Jaarwinnaar
Veteranen Jaarwinnaar, Beste Veteraan
Spelle Balderbusse

Veteranenklas Teven Gestroomd
Spelle Balderbusse1U, Veteranenjaarwinnaar, Beste Veteraan
 

Keurmeester: Mevr. A. de Vries-Lafleur (NL)

Jongste Reuen Geel
One In A Million van Sapho's Hoeve1VB
Jongste Reuen Gestroomd
Dazzle van het Boxkamp1VB
Finn2B

Jaarwinnaar
Beste Jongste Pup
Tricolore van Rusticana

Jongste Teven Geel
Tricolore van Rusticana1VB, Beste Jongste Pup
Gisela Della Casa Dell'Acquario (Ginger)2VB
Gina Della Casa Dell'Acquario3VB
Desiree van Guldeners-Dogs4VB
Jongste Teven Gestroomd
Orinda Aranna van Jakribox1VB
Guilia Della Casa Dell'Acquario2VB
Dascha van Guldeners-Dogs3VB
Gloria Della Casa Dell' Acquario4B
Puppyklas Reuen Geel
Allegro del Isola Gallinara1VB
Bennard2VB
Puppyklas Reuen Gestroomd
Alexandro del Isola Gallinara1VB

Jaarwinnaar
Beste Pup
Pupil fan Optica State

Puppyklas Teven Geel
Pupil fan Optica State1VB, Beste Pup
Daisy van Numado2VB
Ambra del Isola Gallinara3VB
Kiki Aura4B
BrownieB
Puppyklas Teven Gestroomd
Ischa van 't Hertenrode1VB
Razzia van Rusticana2VB
Ilza van 't Hertenrode3B
 

Keurmeester: Gezamenlijk

Fokgroep
Kennel van Rusticana (geel)1
Kennel van Jakribox2
Kennel van Rusticana (gestroomd)abs

Nakomelingenklas
Nakomelingenklas
Doke

Nakomelingenklas
Doke1
El Grando Vavonabox2
Alcantara von Laguna Blue3
Baltazar Glogosia x La-Fleur von Khanbalic4
 

Hoofdsponsorhoofdsponsor

  

Op zondag 12 juni 2016 zal onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch weer plaatsvinden. Evenals vorig jaar zal de locatie het terrein van de Kringgroep Twente in Enschede zijn.

Routebeschrijving via Google Maps

Hotels/B&B/Campings in Enschede en omgeving.

Dit jaar zullen, definitief, 2 keurmeesters de ingeschreven Boxers beoordelen

De keurmeesterslijst is als volgt.

Reuen: (geel/gestroomd) Mevr. B. Spelsberg (DE)
Teven: (geel/gestroomd Dhr. H. Lafleur (NL)
Reserve keurmeester: Mevr. A. de Vries-Lafleur (NL)

Niet één van de bovenstaande keurmeesters heeft het ras in de 6 maanden voorafgaand aan de K.C.M., in Nederland op een CAC/CACIB tentoonstelling, gekeurd. De reserve-keurmeester zal alleen ambteren mocht één van de keurmeesters op de dag verhinderd zijn of mochten de keurmeesters bij het bepalen van de Beste Reu/Teef, Jeugd/Veteranen-CAC of Best in Show niet tot overeenstemming komen. Tevens zullen de Jongste Puppy's en Puppy's worden beoordeeld door de reserve-keurmeester als de keurmeesters het maximaal aantal inschrijvingen hebben bereikt.

Inschrijven op de Kampioenschapsclubmatch!

Dit kan via het digitale formulier op de website, i.c.m. Ideal. Uw betaling dient tegelijk met uw inschrijving te worden voldaan. Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd. U ontvangt alleen een bevestiging, met inschrijfnummer, als uw gehele betaling ontvangen is. Betaald u voor derden vermeldt hierbij dan de naam van de eigenaar.

Het inschrijfgeld voor de klassen 1 & 2 bedraagt € 22,50 per hond , voor de klassen 3 t/m 9 € 32,50 per hond. Voor de klassen 10 & 11 is het inschrijfgeld € 12,50. De inschrijving sluit definitief op 31 mei 2016.

De 2 erkende kleurslagen zullen ook dit jaar weer apart van elkaar beoordeeld worden. Let er bij uw inschrijving dus op dat u de juiste kleurslag invult.

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Een KCM is een tentoonstelling waar honden van één ras, in dit geval de Boxer, met een officiële FCI-stamboom en een erkende kleur, beoordeeld worden door gekwalificeerde keurmeesters. Ieder jaar mag elke erkende rasvereniging deze organiseren. Elke deelnemende hond krijgt een verslag met de bevindingen van de betreffende keurmeester.

Reuen en Teven worden apart van elkaar beoordeeld.

Jongste Puppy’s & Puppy's krijgen de beoordeling "Veel Belovend", "Belovend" of "Weinig Belovend". Hier geldt de leeftijd van respectievelijk 4 tot 6 maanden & 6 tot 9 maanden.

Heeft uw hond, minimaal, de leeftijd van 9 maanden bereikt dient u deze in te schrijven vanaf de Jeugdklas of, indien u de hond als eigenaar zelf gefokt heeft, desgewenst, in de Fokkersklas. Bij iedere klasse geldt een minimale leeftijd en bij sommige klassen een maximale leeftijd. De klassenindelingen met hierbij de leeftijden vindt u op het inschrijfformulier. Bij inschrijving in de Gebruikshondenklas – of Kampioensklas dient u ook de benodigde certificaten te overleggen. Bij klassen vanaf 9 maanden gelden de kwalificaties "Uitmuntend", "Zeer Goed", "Goed" of "Matig". Hierbij wordt uiteraard de Rasstandaard in acht genomen.

Ook dit jaar wordt zowel de Fokkerijklas als de Nakomelingenklas opengesteld.

  • Fokkerijklas: Minimaal drie en maximaal vijf honden, in dezelfde kleurslag, gefokt door dezelfde persoon maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen te zijn ingeschreven.

  • Nakomelingenklas: Één of beide ouderdieren met minimaal 3 en maximaal 5 van hun nakomelingen. Niet noodzakelijkerwijze van één eigenaar of uit hetzelfde nest. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.

In zowel de Fokkerij als de Nakomelingenklas zal uiteraard ook een Beste uitgekozen worden.

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

Als zelfrespecterend fokker mag u gewoonweg niet ontbreken op deze dag. Een uitgelezen kans om uw Boxers te laten zien. Maar deze dag is er uiteraard niet alleen voor de fokkers. De "Boxerdag" is er zeker ook voor de particuliere Boxer-bezitter. Wij rekenen dan ook op een massale inschrijving. Wat is er nu mooier om samen met, wellicht, vader, moeder of misschien wel nestbroertjes en/of zusjes van uw hond mee te doen en ervaringen uitwisselen met en ontmoeten van andere Boxer-eigenaren.

Iedere exposant, ontvangt een speciaal aandenken

Mocht u met een hondenaanhanger komen is het mogelijk hiervoor een plaats te reserveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met Frits-Jan van Wijk, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als u niet reserveert kunnen wij niet garanderen dat u dichtbij het veld een plaats heeft met uw aanhanger. Kortom, we stellen alles in het werk om uw verblijf in Enschede op zondag 12 juni zo aangenaam mogelijk te maken.

Aarzel dus niet en schrijf voor 31 mei 2016 in op onze Kampioenschapsclubmatch in Twente.

 

kcm winnaars
Clubwinnaars Kampioenschapsclubmatch 2015

kcm winner
Clubwinnaar Kampioenschapsclubmatch 2015:
Marco de Kopader

kcm runner up
Beste Teef Kampioenschapsclubmatch 2015:
Venecia del Cabezo la Jara

 

 

Hoofdsponsorsponsor

 

Keurmeester: Dhr. M. Torrents (ES)

Jongste Reuen Geel
Oliver van Bakelsglorie1VB
Payton Brisart Nordom 2VB
Winok from Marshyland3VB
Jongste Reuen Gestroomd
Minos Mexx1VB

Beste Pup
Beste Pup
Forte Della Casa Dell Acquario

Puppyklas Reuen Geel
Kanjer von der Calenberger Pforte1VB
Magic van Rusticana2VB
Puppyklas Reuen Gestroomd
Forte Della Casa Dell Acquario1VB, Beste Pup
Fantasy Boy van Rocabi-Boxers2B
 

Hoofdsponsorsponsor

Jeugdjaarwinnaar Reuen Geel
Jeugdjaarwinnaar, Res. CAC
Zidan van het Boxkamp

Jeugdklas Reuen Geel
Zidan van het Boxkamp1U, Jeugdjaarwinnaar, Res. CAC
Pilgrim von Hofmannstal2U
Nobel vom Staatsbad3U
Bernd4U
Castello vom Cranger Tor U
Oculus fan Optica StateU
Omega van HilariusZG

Jeugdjaarwinnaar Reuen Gestroomd
Jeugdjaarwinnaar
Jankie Doodle van Rusticana

Jeugdklas Reuen Gestroomd
Jankie Doodle van Rusticana1U, Jeugdjaarwinnaar
Costanzo del Colle dell'Infinito2U
Frazer van de Kroeze Danne3U
Dog of the Bay's Urbanabs
(Bram) Lex Vavonaboxabs
Tussenklas Reuen Geel
Ace van Remerkabel1U
Hugo Vavonabox2U
Jacco Vavonabox3U
Nox van Numado4U
Da Vinci van Rocabi-BoxersU
Rise's Hooligan Amore del DioZG
Primo von MaximilianZG
Ids van Bessels HomeZG
Quandus van QuantideZG
Tussenklas Reuen Gestroomd
Heros Vavonabox1U
Eros van 't Hertenrode2U
Nino van Hilarius3U
 

Hoofdsponsorsponsor

Openklas Reuen Geel
Igor du Val d'Europe1U
Yase's Future Shock Amore del Dio2U
Bono-Vox van Rocabi-Boxers3U
Marciano Nik Box4U
Vasi's Giorgio Amore del DioU
Gandalf van de Westermarabs
Openklas Reuen Gestroomd
Limerick Balderbusse1U
Land of Freedom's Double Trouble2U
Moos van Tupelo Kings3U
Bokito Oet Pleegste4U
New Thor's Hammer di Casa VerniceU
Fokkersklas Reuen Geel
Waylon van het Boxkamp1U
Important Fortuna van Jakribox2U
Indigo van Bessels Home3ZG
Doerak van de Blije Wereld ZTP4ZG
Fokkersklas Reuen Gestroomd
Ike van de Westermardis
 

Hoofdsponsorsponsor

Gebruikshondenklas Reuen Geel
I'M de Toumai1U
El Grando Vavonabox2U
Dagus vom Okeler Forst3U
Amigo vom Kolk4U
Levi fan Optica StateU

Jaarwinnaar
Jaarwinnaar
Corleone dei Boioni

Gebruikshondenklas Reuen Gestroomd
Corleone dei Boioni1U, Jaarwinnaar
Bon Jovi Porta Trsartica 'Imp. Croatie'2U
Levator fan Optica State3U
Barabasz-Blind Date Glogosia4U
Kampioensklas Reuen Geel
Ch.Marco de Kopader1U, Jaarwinnaar, Beste Zelfgefokte, CAC, BOB
Rodrigo Diaz de Vivar de Alminar de Daimalos2U
Balthazar Kamenicki3U
Black Jack de Gerion abs
Kampioensklas Reuen Gestroomd
Olympico's D'Esglai1U
Baltazar Glogosia2U
Hagler du Siècle Andalou abs

Veteranen Jaarwinnaar
Veteranen Jaarwinnaar, Beste Veteraan
Land of Freedom's Veni Vidi Vici

Veteranenklas Reuen Gestroomd
Land of Freedom's Veni Vidi Vici1U, Veteranen Jaarwinnaar, Beste Veteraan
 

Hoofdsponsorsponsor

 

Keurmeester: Dhr. P. Roosenboom (BE)

Jongste Teven Geel
Belle Amie Que Sera Boxers1VB
Xanthy van Wellenstein2VB

Beste Jongste Puppy
Beste Jongste Puppy
Mona Lisa Vavonabox

Jongste Teven Gestroomd
Mona Lisa Vavonabox1VB, Beste Jongste Pup
Odetta (Doortje) de la Couronne du Noyer2VB
Madame Vavonabox3VB
Dexterous Rascals Anoukabs
Puppyklas Teven Geel
Olivia van Esprit Estancia1VB
Faith Della Casa Dell Acquario2VB
Golden Child van Rocabi-Boxers3VB
Fay Della Casa Dell' Acquario4VB
Future Dream van Rocabi-BoxersVB
Faberge Della Casa Dell'AquarioVB
Baileyabs
Puppyklas Teven Gestroomd
Pip Fortuna Della Casa Dell Acquario1VB
Louche van Rusticana2VB
 

Hoofdsponsorsponsor

Beste Jeugdhond
Jeugdjaarwinnaar, Beste Jeugdhond
Jalah du Val d'Europe

Jeugdklas Teven Geel
Jalah du Val d'Europe1U, Jeugdjaarwinnaar, Beste Jeugdhond
Kaya van Bessels Home2U
Jetset Con Tilia3U
J'Adore de Yu Box 4U
Kacharel van het Twentse RosU
Karma van RusticanaZG
Corba Oet PleegsteZG
Utopia van NumadoZG
Alcantara von Laguna BlueZG
Neela van de Hoeverbos G
Odette fan Optica Stateabs

Jeugdjaarwinnaar Teven Gestroomd
Jeugdjaarwinnaar
Latoya van Esprit Estancia

Jeugdklas Teven Gestroomd
Latoya van Esprit Estancia1U, Jeugdjaarwinnaar
Quocha van 't Reggehome2U
Lafayette Balderbusse3U
Dog of the Bay's Amber4U
Happy fan 't SudereinZG
Lucita Lavia van JakriboxZG
Inka del Ducato di Parmaabs
Tussenklas Teven Geel
Djulie vom Okeler Forst1U
Rise's Habibi Amore del Dio2U
Hit van Rusticana3ZG
Dog of the Bay's WhoopiG
Almera's Evelinaabs
Dog of the Bay's Incan.t.b.
Tussenklas Teven Gestroomd
Osadia de Villacecilias 1U
Tjiba Balderbusse2ZG
 

Hoofdsponsorsponsor

Openklas Teven Geel
Lucky Lady van Miranchel1U
Xheilla da Casa Frankinho2U
Belle-Epoque3U
Adell van Numado4U
Mabel van NumadoZG
Lynn van Tupelo KingsG
Apassionata von Duvaardiabs
Noblesse van Borankaabs
Openklas Teven Gestroomd
Desvita von Desvita1U
Elodie fan 't Suderein2U
Fokkersklas Teven Geel
Amani van Remerkabel1U
Maggy van de Hoeverbos2U
Tooske van Numado3U
Zieyu van het Boxkamp4U
Donna van RusticanaU
Caitlyn van de ElshofZG
Fokkersklas Teven Gestroomd
Chickie van de Blije Wereld1U
Maxina Victoria van Jakribox 2U
Ohra van 't Regge-Home3U
Land of Freedom's Feronia4ZG
 

Hoofdsponsorsponsor

Beste Jongste Puppy
Beste Gebruikshond
Ultra Uppy the Fifth Element

Gebruikshondenklas Teven Geel
Ultra Uppy the Fifth Element1U, Beste Gebruikshond
Ch.Saffier from Marshy Land IPO 1abs
Roxy da Casa Frankinho abs
Gebruikshondenklas Teven Gestroomd
H'O du Val d'Europe1U
Doke2U

Jaarwinnaar Teven Gestroomd
Jaarwinnaar, Res. CAC
Heliade du Val d'Europe

Kampioensklas Teven Geel
Heliade du Val d'Europe1U, Jaarwinnaar, Res. CAC
Kampioensklas Teven Gestroomd
Venecia del Cabezo la Jara1U, Jaarwinnaar, CAC, BOS
Avicii von Cape Town2U
Dorotka Ewenement3U
 

Hoofdsponsorsponsor


Veteranen Jaarwinnaar
Veteranen Jaarwinnaar
Doris van Mij Wybranda

Veteranenklas Teven Geel
Doris van Mij Wybranda1U, Veteranen Jaarwinnaar

Veteranen Jaarwinnaar
Veteranen Jaarwinnaar
Boraya Balloo van der Zandwoert

Veteranenklas Teven Gestroomd
Boraya Balloo van der Zandwoert1U, Veteranen Jaarwinnaar
Dexterous Rascals Daniqueabs
  

 

Let op.... Er is een wijziging in de keurmeester lijst.

Zondag 14 juni 2015 organiseert de Nederlandse Boxer Club in samenwerking met de Kringgroep Twente haar jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (KCM) op het oefenterrein van de Kringgroep Twente, Usselerrondweg 25, 7546 PA te Enschede. Het terrein is open vanaf 8.00 uur en de keuringen beginnen om 9.30 uur.

Routebeschrijving via Google Maps

Hotels/B&B/Campings in Enschede en omgeving.

Deze keer zal er gekeurd worden door 2 raskeurmeesters. Een internationaal gezelschap, wij hopen dan ook op uw massale inschrijving.

Wij hebben de volgende raskeurmeesters uitgenodigd:

Reuen: (geel/gestroomd) Dhr. M. Torrents (ES)
Teven: (geel/gestroomd Dhr. P. Roosenboom (BE)
Reserve keurmeester: Dhr. H.L. Lafleur (NL)

Niet één van de bovenstaande keurmeesters heeft het ras in de 6 maanden voorafgaand aan de KCM, in Nederland op een CAC/CACIB tentoonstelling, gekeurd. De reserve-keurmeester zal alleen ambteren mocht één van de keurmeesters op de dag verhinderd zijn of mochten de keurmeesters bij het bepalen van de Beste Reu/Teef, Jeugd/Veteranen-CAC of Best in Show niet tot overeenstemming komen.

De keuringen vinden plaats in de volgende klassen:

1. Jongste Puppyklas (4-6 maanden)
2. Puppyklas (6-9 maanden)
3. Jeugdklas (9-18 maanden)
4. Tussenklas (15-24 maanden)
5. Openklas (vanaf 15 maanden)
6. Fokkersklas (vanaf 9 maanden) (fokker is eigenaar)
7. Gebruikshondenklas *
8. Kampioensklas *
9. Veteranenklas (vanaf 8 jaar)
10. Fokkerijklas (minimum 3 en maximaal 5 honden in dezelfde kleurslag, ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden dienen ook in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.)
11. Nakomelingenklas (reu e/o teef met min.3 of max. 5 nakomelingen)

* Voor de klassen 7 (gebruikshonden) en 8 (kampioens) dient men een kopie gerechtigheidverklaring mee te sturen. Indien niet bijgesloten, dan wordt de hond in de openklas ingeschreven. Tevens dient men dezelfde (kopie) gerechtigheidverklaring mee te nemen naar de KCM. Een eventueel rashondenlogboek vóór aanvang van de keuringen in de ring afgeven. Voor elke ingeschreven hond telt, dat men het inentingsboekje/(Europees) paspoort bij zich dient te hebben.

Begroetingsavond

Omdat de belangstelling hiervoor de afgelopen jaren steeds meer afnam, is er besloten deze geen doorgang te laten vinden.

Inschrijven op de Kampioenschapsclubmatch!

Dit kan via het digitale formulier op de website, i.c.m. Ideal. Uw betaling dient tegelijk met uw inschrijving te worden voldaan. Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd. U ontvangt alleen een bevestiging, met inschrijfnummer, als uw gehele betaling ontvangen is. Betaald u voor derden vermeldt hierbij dan de naam van de eigenaar.

Het inschrijfgeld voor de klassen 1 & 2 bedraagt € 22,50 per hond , voor de klassen 3 t/m 9 € 32,50 per hond. Voor de klassen 10 & 11 is het inschrijfgeld € 12,50. De inschrijving sluit definitief op 31 mei 2015.

Er zal ook dit jaar gekeurd worden in de 2 erkende kleurslagen Geel en Gestroomd. Let er bij uw inschrijving dus op dat u de juiste kleurslag invult.

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Een KCM is een tentoonstelling waar honden van één ras, in dit geval de Boxer, met een officiële FCI-stamboom en een erkende kleur, beoordeeld worden door gekwalificeerde keurmeesters. Ieder jaar mag elke erkende rasvereniging deze organiseren. Elke deelnemende hond krijgt een verslag met de bevindingen van de betreffende keurmeester.

Reuen en Teven worden apart van elkaar beoordeeld.

Jongste Puppy’s & Puppy's krijgen de beoordeling "Veel Belovend", "Belovend" of "Weinig Belovend". Hier geldt de leeftijd van respectievelijk 4 tot 6 maanden & 6 tot 9 maanden.

Heeft uw hond, minimaal, de leeftijd van 9 maanden bereikt dient u deze in te schrijven vanaf de Jeugdklas of, indien u de hond als eigenaar zelf gefokt heeft, desgewenst, in de Fokkersklas. Bij iedere klasse geldt een minimale leeftijd en bij sommige klassen een maximale leeftijd. De klassenindelingen met hierbij de leeftijden vindt u op het inschrijfformulier. Bij inschrijving in de Gebruikshondenklas – of Kampioensklas dient u ook de benodigde certificaten te overleggen. Bij klassen vanaf 9 maanden gelden de kwalificaties "Uitmuntend", "Zeer Goed", "Goed" of "Matig". Hierbij wordt uiteraard de Rasstandaard in acht genomen.

In iedere klasse worden, maximaal, vier honden geplaatst en zij ontvangen een beker. Dit gebeurt na de individuele keuring en vindt plaats in de ere-ring. Vanaf de Jeugdklas dingt iedere, op 1 geplaatste hond, mits Uitmuntend, mee naar de Kampioenschapsprijs, het zogenaamde CAC.

Alle op 1 geplaatste honden, mits uitmuntend, komen hierna weer terug in de erering voor respectievelijk Beste Reu en Beste Teef.

Alle op 1 geplaatste honden, mits uitmuntend, in de Jeugdklas en Veteranenklas dingen mee naar het Jeugd, respectievelijk, Veteranen-CAC.

Daarna wordt de Best In Show gekozen, deze mag dan de titel CLUBWINNAAR 2015 dragen.

Verder zal er in elke kleurslag een Jeugd-Jaarwinnaar, Veteranen-Jaarwinaar en Jaarwinnaar Reu en Teef gekozen worden. Ook de verkiezing van Beste Jongste Pup, Beste Pup, Best Jeugdhond, Beste Gebruikshond, Beste Veteraan en Beste Zelfgefokte Boxer zal niet ontbreken.

Ook dit jaar wordt zowel de Fokkerijklas als de Nakomelingenklas opengesteld.

Fokkerijklas:
Minimaal drie en maximaal vijf honden, in dezelfde kleurslag, gefokt door dezelfde persoon maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen te zijn ingeschreven.

Nakomelingenklas:
Één of beide ouderdieren met minimaal 3 en maximaal 5 van hun nakomelingen, in dezelfde kleurslag. Niet noodzakelijkerwijze van één eigenaar of uit hetzelfde nest. Deze honden moeten wel in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.

In zowel de Fokkerij als de Nakomelingenklas zal uiteraard ook een Beste uitgekozen worden.

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

Als zelfrespecterend fokker mag u gewoonweg niet ontbreken op deze dag. Een uitgelezen kans om uw fokproducten te laten zien. Maar deze dag is er uiteraard niet alleen voor de fokkers. De "Boxerdag" is er zeker ook voor de particuliere Boxer-bezitter. Wij rekenen dan ook op een massale inschrijving. Wat is er nu mooier om samen met, wellicht, vader, moeder of misschien wel nestbroertjes en/of zusjes van uw hond mee te doen en ervaringen uitwisselen met en ontmoeten van andere Boxer-eigenaren.

Aarzel dus niet en schrijf voor 31 mei 2015 in op onze Kampioenschapsclubmatch in Twente.

Jubileum-Kampioenschapsclubmatch 2014

Telkens weer blijft het spannend of het weer ons niet in de steek laat tijdens het Kampioenschapsclubmatch weekend. Ook dit jaar waren de weergoden ons goed gezind.
Mocht het zondagochtend nog wat bedenkelijk zijn, in de loop van de dag brak de zon door en was het heerlijk vertoeven in Lelystad.

Op zaterdagmiddag bleek dat er op het Hondensportpark nog een evenement gehouden werd. Op de hondenrenbaan waren de windhonden neergestreken en plaatsten ons voor het voldongen feit dat het parkeren voor onze deelnemers wel eens een probleem zou kunnen worden. We werden er dan ook met enige regelmaat op aangesproken. Iets waar de organisatie niet van op de hoogte was, maar desondanks willen wij eenieder hiervoor onze excuses aanbieden.

Een kwartier later dan gepland, vanwege de parkeerperikelen, werd gestart met het volkslied, een openingswoord door onze voorzitter en een woordje van de voorzitter van K.G. Flevoland.

Bijna 200 Boxers, wat een fantastische inschrijving. Vier ras keurmeesters, die hun deskundigheid ook lieten gaan over de aanwezige honden. Een feestje, zo viert de Nederlandse Boxer Club haar 110-jarig jubileum.

Om ongeveer 15.00 uur was de erering gereed, en kon er gestart worden met de eindkeuringen, niet voordat er, uiteraard, op uitbundige wijze, afscheid genomen was van Roel Venema, die op deze dag voor de laatste keer als keurmeesters te aanschouwen was, maar die wij hopen nog vele jaren te zien op onze Boxer-evenementen.

De plaatsingen werden met oog voor detail uitgevoerd, maar het selecteren van de Beste, voor het CAC in aanmerking komende honden, brengt toch telkens weer verwarring met zich mee. Uiteindelijk werd het duidelijk, maar het laat zien dat ook de KCM nog leermomentjes kent.  

Bij de eindkeuringen kwamen de keurmeesters, Margaret Wildman (GB) (Gele Reuen),  Oliver Erat (A) (Gestroomde Reuen), Roel Venema (NL) (Gele Teven) en John Williams (NL) (Gestroomde Teven) tot het onderstaande resultaat.

Na een lange eindkeuring konden Roel Venema en Oliver Erat, zij hadden de CAC-winnaars gekeurd, om ongeveer 17.30 uur samen de Best In Show uitkiezen.

Iedere deelnemer gefeliciteerd met het behaalde resultaat en uiteraard hopen wij u volgend jaar ook weer te ontmoeten, op 14 juni 2015, in Emmen.

 

kcm winner
Clubwinnaar Kampioenschapsclubmatch 2014:
Ella van de Matenhof
kcm runner up
Beste Reu Kampioenschapsclubmatch 2014:
Casaro de la Forzandanza

 

 

Hoofdsponsorsponsor

Keurmeester: Mrs. M. Wildman (GB)

beste baby
Beste Baby
Hummer van Rusticana
 
Babyklas Reuen Geel  
Hummer van Rusticana 1VB, Beste Baby
Dombo van de Blije Wereld 2VB
Doerak van de Blije Wereld 3VB
Puppyklas Reuen Geel  
Indigo van Bessels Home 1VB
Jacco Vavonabox 2VB
Franscesco van 't Hertenrode (Pooh) 3VB
Elvis van 't Hertenrode (Mylo) 4VB
Ids van Bessels Home abs
 
jeugd jaarwinnaar reuen geel
Jeugd Jaarwinnaar
Da Vinci van Rocabi-Boxers
 
Jeugdklas Reuen Geel  
Da Vinci van Rocabi-Boxers 1U, Jeugd Jaarwinnaar, Beste Jeugdhond
Ace van Remerkabel 2U
Waylon van het Boxkamp 3U
Zoilo de Algucarri 4U
Dagus vom Okeler Forst U
Warrior the Fifth Element U
Adje van Remerkabel U
Important Fortuna van Jakribox U
Marciano Nik Box U
Wolverine the Fifth Element ZG
Cees from Beau's Roots ZG
Zargos van Wordanis abs
Tussenklas Reuen Geel  
Easy Rider van de Matenhof 1U
Bono-Vox van Rocabi-Boxers 2U
Vasi's Giorgio Amore del Dio 3U
Godo von der Burg Singidunum 4ZG
Bandolero van 't Hertenrode ZG
Openklas Reuen Geel  
Amigo vom Kolk 1U
Lanzarote 2U
Pampus Balderbusse 3U
Raphael the Fifth Element 4U
Yase's Future Shock Amore del Dio U
Galileo del Colle dell'Infinito ZG
Gandalf van de Westermar ZG
Harley van Jomaliens Hof (Dunk) ZG
Jarno de Vrijstad abs
Fokkersklas Reuen Geel  
Quote van Rusticana 1U
York van Wordanis 2U
Gebruikshondenklas Reuen Geel  
Maserati vom German Dream 1U
Ch. Rasputin the Fifth Element 2U
El Grando Vavonabox 3U
Iwan van de Meerpaal 4U
Levi fan Optica State U
 
jaarwinnaar reuen geel
Jaarwinnaar
Carolinekilde's Healey
 
Kampioensklas Reuen Geel  
Carolinekilde's Healey 1U, Jaarwinnaar, Res. CAC
Juepp fan Optica State 2U
Marco de Kopader 3U
 
beste veteraan
Beste Veteraan
Xolo Amigo van Rusticana
 
Veteranenklas Reuen Geel  
Kamp. Xolo Amigo van Rusticana 1U, Beste Veteraan
Bikkel van Nij Wybranda 2U
 

Hoofdsponsorsponsor

Keurmeester: Dhr. O. Erat (A)

Babyklas Reuen Gestroomd  
Oliver van 't Reggehome 1VB
Puppyklas Reuen Gestroomd  
Kyoto Balderbusse 1VB, Beste Pup
Eros van 't Hertenrode 2VB
Nino van Hilarius abs
Yoram van Alkaios abs
Jeugdklas Reuen Gestroomd  
Fantastic von Kia 1U, Jeugd Jaarwinnaar
Heros Vavonabox 2U
Scalero von den Busch 3U
Jaco (Vigo) 4U
Ids van Prinsenboxers ZG
Woody van Alkaios ZG
Bon Dzhorno Umbriel abs
Jeronimo de Aires del Norte abs
Tussenklas Reuen Gestroomd  
Nelson van Quantide 1U
Hannes van Numado 2U
Dancer 3U
Land of Freedom's Double Trouble 4U
Kilian van de Legedyk U
Nick van Quantide U
Nixon van Quantide U
Openklas Reuen Gestroomd  
Olympico's D'Esglai 1U
Lothar van Quantide 2U
Limerick Balderbusse 3U
Guido van Prinsenboxers 4U
Cartier fan 't Suderein U
Emsi Enrico Amore del Dio U
Kay van Marvibox (Dobby) ZG
Os Cooper Coraq Amore del Dio ZG
Fokkersklas Reuen Gestroomd  
Avatar vom German Dream 1U
Ike van der Westermar 2U
 
jaarwinnaar reuen gestroomd
Jaarwinnaar
Casaro de la Forzandanza
 
Gebruikshondenklas Reuen Gestroomd  
Casaro de la Forzandanza 1U, Jaarwinnaar, CAC, Beste Gebruikshond
Albero Demerantxito 2U
Levator fan Optica State 3U
Bon Jovi Porta Trsatica 4U
Hasco van de Munnikhof U
Barabasz-Blind Date Glogosia abs
Benthe's Macho fan 't Suderein abs
Kampioensklas Reuen Gestroomd  
Baltazar Glogosia 1U
Acor Hijo de Higo van het Twentse Ros 2U
Samson van Miranchel 3U
Veteranenklas Reuen Gestroomd  
Amazing Brutus van de Legedyk 1U
 

Hoofdsponsorsponsor

Keurmeester: Dhr. R. Venema (NL)

Babyklas Teven Geel  
Maggy van de Hoeverbos 1VB
Hope van Rusticana 2VB
Puppyklas Teven Geel  
Elegante van Rusticana 1VB
Fay van 't Hertenrode 2VB
Almera's Evelina 3VB
Renske van de Munnikhof 4VB
Alma de Algucarri B
Carabella van Chakrabox B
 
jeugd jaarwinnaar teven geel
Jeugd Jaarwinnaar
Lucky Lady van Miranchel
 
Jeugdklas Teven Geel  
Lucky Lady van Miranchel 1U, Jeugd Jaarwinnaar
Meiga da Toleria 2U
Qincy van Numado 3U
Malu van Hilarius 4U
Doutzen van het Rosenrijkerhof ZG
Krisna van de Meerpaal ZG
Bliss from Beau's Roots ZG
Dog of the Bay's Inca ZG
Gintare van het Twentse Ros ZG
Karlijn van de Meerpaal ZG
Kayla van de Meerpaal ZG
Qui van Quantide ZG
Willow van het Boxkamp ZG
Dog of the Bay's Whoopi G
Elodie Della Casa Dell' Acquario G
Amani van Remerkabel abs
Caitlyn van de Elshof abs
Noblesse van Boranka abs
Ylke van Wordanis abs
jaarwinnaar teven geelJaarwinnaar
Ella van de Matenhof
 
Tussenklas Teven Geel  
Ella van de Matenhof 1U, Jaarwinnaar, Beste Zelfgefokte, CAC, BOB
Pearl van de Munnikhof 2U
Vasi's Giovanna 3ZG
Openklas Teven Geel  
Hedy van Besselshome 1U
Doutzen van Numado 2U
Jill van de Meerpaal 3U
Xaviera van Rusticana 4U
Adell van Numado ZG
Obsession vom German Dream ZG
Vallerie van Chakrabox ZG
Glamourous Girl van de Westermar G
Lynn van Tupelo Kings G
Os Charelle Vidar Amore del Dio G
Yara Gravin van 't Hertenrode G
Donja van 't Varsenerhof M
Fokkersklas Teven Geel  
Anouk van Wordanis 1U
Mats de Vrijstad 2U
Vienna from Marshy Land 3ZG
Xena van de Blije Wereld 4ZG
Gebruikshondenklas Teven Geel  
Copla de Aires del Norte 1U, Res. CAC
Brina von Phobia 2U
Bella Della Casa Dell'Acquario 3ZG
Kampioensklas Teven Geel  
Izabelle van de Meerpaal 1U
Kamp. Dutch Diva van Rusticana 2U
Saffier from Marshy Land 3U
Chayenne de la Vallee des Epis Dor 4U
Veteranenklas Teven Geel  
Eva van de Meerpaal 1U
Fairplay van het Valtherboszicht 2U
 

Hoofdsponsorsponsor

Keurmeester: Dhr. J. Williams (NL)

Babyklas Teven Gestroomd  
Jazz van Prinsenboxers 1VB
Puppyklas Teven Gestroomd  
Tjiba Balderbusse 1VB
Coco Chanel van Guldeners-Dogs 2VB
Sendai Balderbusse 3VB
 
jeugd jaarwinnaar teven gestroomd
Jeugd Jaarwinnaar
Frizzle fan 't Suderein
 
Jeugdklas Teven Gestroomd  
Frizzle fan 't Suderein 1U, Jeugd Jaarwinnaar
Máxima fan Optica State 2U
Valesca van de Elzelinahof 3U
Estée Maisonkoek 4U
Bizzy Oet Pleegste U
Carol van de Blije Wereld (Puffel) U
Land of Freedom's Equisite View U
Xam the Fifth Element U
Dakyra Porta Trsatica ZG
Fara v.d. Sireboka ZG
Hirsi van Arjoldshoeve ZG
Lady-Bo von Jahwe ZG
Oh-La-La van Boranka abs
Tussenklas Teven Gestroomd  
Lola da Toleria 1U
Elodie fan 't Suderein 2U
Kayra van de Legedyk 3U
Ine Babbelegoegies 4U
Hexe von Burg Wassenberg U
Cindy van het Kleine Wold (Chelsey) ZG
Libra del Zaphiro ZG
Teelin Balderbusse ZG
Openklas Teven Gestroomd  
Heavenly van de Westermar (Bora) 1U
Hara de Sopeña 2U
Hindryia de Yu Box 3U
Upsakee van Alkaios 4U
Bella von Duhlendorf U
Doke U
Gyscha van Miranchel U
Janis Joplin van de Legedyk U
Sarah van Chakrabox U
van de Posterthoeve Kaylie U
Carthouche fan 't Suderein abs
Fokkersklas Teven Gestroomd  
Angy van 't Hertenrode 1U, Jaarwinnaar
Glamerous Ginger van Boranka 2U
Viva Hollanda van Rusticana 3U
Dahlia van Miranchel 4U
Haylee van Arjoldshoeve ZG
Hayley van Numado abs
Kampioensklas Teven Gestroomd  
Iris fan Optica State 1U
Ch. Dido von Kia 2U
Dorotka Ewenement abs
Venecia del Cabezo la Jara abs
Veteranenklas Teven Gestroomd  
Enya von Infadar 1U
Up to Date van de Matenhof 2U
Bologna van Miranchel 3U
 

Keurmeester: Gezamenlijk

Fokgroep  
Fokgroep de Meerpaal  1
Nakomelingenklas  
Lanzarote  1
   

Hoofdsponsorsponsor

Wijziging keurmeester: meer informatie vindt u hier

Zondag 15 juni 2014 organiseert de Nederlandse Boxer Club in samenwerking met de Kringgroep Flevoland haar jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (KCM) op het oefenterrein van de Kringgroep Flevoland, Hondensportpark Lelystad, Hondsdraf 34a, 8219 PW te Lelystad. Het terrein is open vanaf 8.00 uur en de keuringen beginnen om 9.30 uur.


INSCHRIJVING IS  GESLOTEN

Routebeschrijving via Google Maps

 

De avond vooraf

Ook dit keer zal er een barbecue en begroetings/feestavond georganiseerd worden voorafgaand aan de KCM, uiteraard met een extra feestelijk tintje. We zouden het op prijs stellen als u zich, vooraf, voor de barbecue zou willen opgeven. Dit kan tegelijk met uw inschrijving voor de KCM op het inschrijfformulier. Zo weten wij het aantal aanwezige personen i.v.m. reservering. Kosten € 15,00 p.p. Mocht u aan de barbecue willen deelnemen zonder in te schrijven voor de KCM kunt u contact opnemen met de organisatie. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)Opgave tijdens de avond is niet mogelijk.

Overnachten in Lelystad tijdens het weekend van de KCM.

U kunt met uw caravan/camper komen naar het hondensportpark in Lelystad, u dient zich dan wel even van te voren aan te melden. Aanmelden kunt u doen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Indien u naar een hotel of een camping wilt gaan kunt u o.a. kiezen uit de volgende adressen:

Camping:

Camping de Houtrib
Camping ’t Oppertje
Camping de Gaard & Doors Logies

Hotel:

Hotel Lelystad Airport
Waterlodge & Hotel ark de Aalscholver


 

Wij hebben voor die dag de volgende raskeurmeesters uitgenodigd:

Gele reuen

:

Mrs. M. Wildman

(GB)

Gestroomde reuen

:

Dhr. Oliver Erat

(A)

Gele teven

:

Dhr. Roel Venema

(NL)

Gestroomde teven

:

Dhr. John Williams

(NL)

Reserve keurmeester

:

Dhr. Piet Roosenboom

(B)

 

Voor dhr. Venema zal deze Kampioenschapsclubmatch een speciaal randje hebben. Hij neemt op deze dag, na 30 jaar nationaal en internationaal gekeurd te hebben, afscheid als keurmeester.

 

De keuringen vinden plaats in de volgende klassen:
1. Babyklas (4-6 maanden)
2. Puppyklas (6-9 maanden)
3. Jeugdklas (9-18 maanden)
4. Tussenklas (15-24 maanden)
5. Openklas (vanaf 15 maanden)
6. Fokkersklas (vanaf 9 maanden) (fokker is eigenaar)
7. Gebruikshondenklas *
8. Kampioensklas *
9. Veteranenklas (vanaf 8 jaar)
10. Fokkerijklas (minimum 3 en maximaal 5 honden in dezelfde kleurslag, ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, maar niet noodzakelijkerwijze in diens eigendom. Deze honden dienen ook in één van de voorgaande klassen zijn ingeschreven.)
11. Nakomelingenklas (reu e/o teef met min.3 of max. 5 nakomelingen)

Voor de klassen 7 (gebruikshonden) en 8 (kampioens) dient men een kopie gerechtigheidverklaring mee te sturen. Indien niet bijgesloten, dan wordt de hond in de openklas ingeschreven. Tevens dient men dezelfde (kopie) gerechtigheidverklaring mee te nemen naar de KCM. Een eventueel rashondenlogboek vóór aanvang van de keuringen in de ring afgeven. Voor elke ingeschreven hond telt, dat men het inentingsboekje/(Europees) paspoort bij zich dient te hebben.

 

Wat is een Kampioenschapsclubmatch?

Op een Kampioenschapsclubmatch (hierna te noemen KCM) worden de honden gekeurd op schoonheid (exterieur), tevens wordt het gangwerk beoordeeld. Elke rasvereniging mag jaarlijks een KCM organiseren. Op een KCM kunnen punten behaald worden voor het kampioenschap van een hond. Dit geldt voor de klassen 3 t/m 9. De beste reu en de beste teef krijgen het CAC (Certificat d’Aptitude au Championat), welke op de KCM dubbel telt. (2 punten i.p.v. 1) Bij 4 punten is de hond Nederlands Kampioen. De Reserve beste reu en reserve beste teef krijgen het RES CAC, maar dit telt voor een heel CAC, dus 1 punt. De beste boxer van de dag krijgt de titel Clubwinnaar 2014 . Nadat alle honden gekeurd zijn, wordt van de 4 ringen 1 grote ring gemaakt, waar de eindkeuringen plaats vinden. In alle klassen worden de beste 4 honden geplaatst en deze ontvangen een beker. Uit de 4 nrs. 1 in de babyklasse wordt de Beste Baby gekozen en uit de 4 nrs. 1 in de puppyklasse wordt de Beste Puppy gekozen. Hierna wordt de Beste gele reu (jaarwinnaar) en de Beste gestroomde reu (jaarwinnaar) en daarna de Beste reu (CAC) en de Reserve Beste reu (RES CAC) gekozen. Hetzelfde bij de teven. Na deze keuringen worden de Beste Jeugdhond en de Beste Veteraan verkozen. Alle 4 de nrs. 1 in de jeugdklas krijgen de titel Jeugdjaarwinnaar. Hierna volgt de verkiezing van de Beste van het ras, die de titel Clubwinnaar 2014 krijgt. In de catalogus zal een nog uitgebreider verslag van het bovenstaande staan. Alle ingeschreven boxers krijgen een keurverslag en een aandenken aan deze tentoonstelling. Elke boxer met een officiële stamboom, en in de erkende kleur geel of gestroomd, mag meedoen. Behalve monorchide of cryptorchide reuen. Meedoen kan al vanaf de leeftijd van 4 maanden. De eigenaar hoeft geen lid van de Nederlandse Boxer Club te zijn. Op de KCM wordt uw boxer gekeurd door een rasspecialist. Aan het eind van de dag krijgt u een verslag van uw boxer met de beoordeling: uitmuntend, zeer goed, goed of matig. In de baby- en puppyklassen zijn de beoordelingen: Veel belovend, belovend of weinig belovend.

 

Waarom naar de Kampioenschapsclubmatch?

De KCM is zeker niet alleen voor fokkers, maar juist voor de particuliere boxerbezitter (Of bezit hij/zij ons?). Op deze dag rekenen we op minstens 150 boxers. Dus heel wat moois om naar te kijken. Misschien is de vader of moeder van uw boxer er wel. Of één of meerdere van de (nest) broers of zussen. Leuk om dan ervaringen uit te wisselen met hun eigenaren. Er zal deze dag zeker wel wat competitie zijn, maar gezelligheid zal de hoofdtoon voeren. En bedenk wel, dat het best leuk is om een keurverslag van uw boxer te krijgen, maar ook al valt de beoordeling tegen, voor u is hij toch de allerliefste en mooiste boxer die er is. De KCM vindt plaats op het oefenterrein van de Kringgroep Flevoland. Op dit terrein zijn 4 ringen uitgezet, waar de honden gekeurd worden. Verder zullen er op het terrein diverse tenten staan, waar men wat kan eten of drinken, hondenspulletjes kopen enz. Aan de kinderen zal ook zeker gedacht worden. Tevens zal er een stand staan met het secretariaat van de boxerclub, waar men met evt. vragen terecht kan.

 

De dag van de Kampioenschapsclubmatch

Bij aankomst op het terrein van de Kringgroep Flevoland (zie routebeschrijving) dient u zich te melden bij het secretariaat. Nadat u het bevestigingsformulier heeft laten zien, krijgt u de catalogus en uw draagnummer(s). Indien u een rashondenlogboek heeft, dan dient u dit vóór aanvang van de keuringen in te leveren in de ring waar uw hond gekeurd wordt, anders wordt de kwalificatie van de desbetreffende hond hierin niet vermeld. In de catalogus staat het programma van deze dag en de ring, waarin uw hond gekeurd wordt.

Meenemen deze dag: Als eerste vereiste: een goed humeur en uw Boxer(s). De bevestiging van inschrijving, welke u ongeveer een week voor de KCM ontvangt. Het inentingsboekje/Europees paspoort en een kopie stamboom. Voor honden in de Gebruikshonden of Kampioensklasse dient u een (kopie) bewijs van gerechtigheid om in deze klas uit te komen, bij u te hebben. Dit moet hetzelfde document zijn, als u bij uw inschrijving hebt meegestuurd. Een partytent voor extreem weer (regen/zon). U kunt misschien met andere boxer kennissen afspreken, wie evt. een tent meeneemt, want op het terrein is de ruimte tot op zekere hoogte beperkt. Voor de hond: Een lange riem (geen flexi rollijn) met showketting of slipketting. Een bak voor eten/drinken + een fles/jerrycan voor water. Een hondenkleedje. Indien mogelijk een bench, zodat u ook even zonder hond rond kunt lopen. Denk daarbij ook aan een stuk plastic of iets dergelijks, zodat bij regen de bench afgedekt kan worden. Een speeltje om de aandacht van uw hond te trekken (mag officieel niet). Een doek om uw boxer een beetje op te poetsen als hij/zij een beetje smerig is. Voor uzelf: Een stoeltje. Regenkleding (wat hopelijk niet nodig is) Makkelijk zittende kleding en schoenen om in de ring te lopen. Een fototoestel.

Let op: u moet zelf in de gaten houden, wanneer u aan de beurt bent. Er wordt gekeurd in de volgorde, zoals die in de catalogus is vermeld, dus als eerste komen de ‘baby’s in de ring. Laat, voordat u in de ring moet verschijnen, uw hond even goed uit op de daarvoor bestemde uitlaatplaatsen. In de ring bevinden zich de keurmeester, ringcommissaris, schrijver en ringmeester. Let op de aanwijzingen van de ringmeester. Hij/zij zal u op nummervolgorde aan de rand van de ring een plek wijzen. Let verder op uw hond om eventuele incidenten te voorkomen. De keurmeester zal uw hond in stand en in draf beoordelen. Veel hangt af van het gangwerk van de hond en de wijze waarop hij/zij wordt voorgebracht. Tevens zal de keurmeester het gebit bekijken. Als u niet direct in de ring moet, kijk dan eens naar de meer ervaren exposanten, hoe zij hun hond voorbrengen. Schroom ook niet om vragen te stellen aan andere exposanten.

Heeft u vragen m.b.t. de KCM mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Namens de werkgroep KCM,

Willem Netel